Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Veri Tabanları ve İndeksler

VERİTABANLARI ve İNDEKSLER

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphanesi, ANKOS, EKUAL ve yayıncılar arasındaki ortak lisans anlaşmaları gereğince, kaynaklar sadece kişisel araştırma ve bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir. Yanlış kullanımlar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne ve kullanıcıya yasal sorumluluklar yükler.

  • Veritabanlarından otomatik dosya indirme programları kullanılarak, sistematik şekilde, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması,
  • Veritabanlarının ticari amaçlı olarak kullanılması, satılması veya içeriğinin dağıtılması,
  • Veritabanlarından kopyalanan bilgilerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel ve öğrencileri dışındaki kişilerle paylaşılması,
  • Veritabanlarından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması,

YASAKTIR.

  • Kütüphane bulunan basılı ve elektronik kaynakların kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bilgi sağlayıcı kurumlarla yapılan lisans anlaşması hükümlerine tabidir.
  • TÜBİTAK EKUAL Kullanım Hakları Sözleşmesi

 

VERİTABANLARINA ERİŞİM İÇİN SEÇİMİNİZİ YAPINIZ.

Kuralları Kabul Ediyorum ve Alfabetik Listeyi Görmek İstiyorum

Kuralları Kabul Ediyorum ve Konu Listesini Görmek İstiyorum

**ÇOMÜ fakülte üyeleri, öğrencileri ve personeli, abone olunan elektronik kaynaklara kampüs dışı erişim sayfasında anlatılan adımları uygulayarak, ÇOMÜ Kampüsleri  dışından erişebilirler.

VERİTABANLARI SORUMLULARI

Veritabanları Personel Telefon

**e-Dergi, e-Tez ve e-Gazeteler: ACS (American Chemical Society), Brill, CAB Abstracts, Clinical Key, Cumhuriyet Gazetesi Arşivi, Ebsco Education Source, EbscoHost, Emerald Management Journals, HukukTürk, IEEE, Institute of Physics Journals, İdealOnline, JSTOR, MathScinet, Oxford University Press Journals Online, Proquest Dissertation and Theses, Ovid LWW TA, Science Direct, Sobiad, Springer Link, Springer Nature Academic Journals, Springer Nature Journals All, Springer Nature Palgrave Macmillan Journals, Taylor & Francis, UptoDate, Web of Science, Wiley Interscience

**e-Kitaplar: Proquest Ebook Central, Ebsco eBook Collection, Elsevier e-Books, Springer e-Books, IOP e-Books, Turcademy

 **e-Uygulamalar ve Video Dersler: Ayeum, Ebsco Discovery Service (Bütünleşik tarama motoru), İntihal.Net, Mendeley, Turnitin, iThenticate

 

 

Erdem ÇİFTCİBAŞI

 

 

Büşra BİLİR

 

 

13017

 

 

 

13015

 

Ekler

TÜBİTAK EKUAL Kullanım Hakları Sözleşmesi.pdf