Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Yararlanma Koşulları

YARARLANMA KOŞULLARI

 • Kitaplar açık raf düzeninde DDC  (Dewey Decimal Classification) sınıflama sistemine göre yerleştirilmiştir. Bu sistemde hangi konunun hangi kod ile   ifade edildiğini gösteren liste kütüphanede mevcuttur. Ayrıca raflarda gerekli yönlendirmeler  bulunmaktadır. Kütüphanede bulunan yayınlara ait künye bilgilerine,  kütüphanemiz web sitesinde yer alan online katalog tarama sorgulamasından da  erişilebilir. Süreli yayınlar açık raf düzeninde alfabetik olarak yerleştirilmiştir.

ÖDÜNÇ ALMA KURALLARI

 • ÇOMÜ Kütüphaneleri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerine ödünç yayın hizmeti sunmaktadır. ÇOMÜ kütüphanelerinden materyal ödünç alabilecekler ve elektronik materyallerden yararlanabilecekler; "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphaneleri Yönergesi" 22’nci maddesi a bendinde sayılan kişilerle sınırlıdır.

 • “ÇOMÜ Kütüphanesi Okuyucu Kartı” yada "Personel Kimlik Kartı" yada "Öğrenci Kimlik Kartı" olmayan kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanamazlar.

 • Danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler, yazma ve basma nadir eserler ve rezerv yayınlar ödünç verilmez.

 • Kullanım süresi aşım bedeli uygulanmasına başlanmış olan üyeye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden kullanım süresi aşım bedeli miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez.

 • Üyelerin, kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

 

Akademik Personel

45 gün süreyle 30 kitap 7 gün süreyle 5 multimedya materyali

İdari Personel

30 gün süreyle 15 kitap 7 gün süreyle 5 multimedya materyali

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri

30 gün süreyle 20 kitap 7 gün süreyle 5 multimedya materyali

Lisans ve Önlisans Öğrencileri

20 gün süreyle 5 kitap 7 gün süreyle 5 multimedya materyali

ödünç alabilirler.

UZATMA VE GERİ ÇAĞIRMA

 • Ödünç alınan bir materyal, süresi içinde başka bir okuyucu tarafından istenmemiş ise, o materyalin bir defa daha en çok aynı süre ile aynı okuyucuda bulunmasına izin verilebilir. İki defadan fazla ödünç işlemi yapılabilmesi için, materyalin Ödünç Verme Bankosuna getirilmesi ve materyale başka bir kullanıcı tarafından rezerv konulmamış olması gerekir.

 • Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.

 • Geri çağırılan yayın en geç 3 gün içinde kütüphaneye iade edilmek zorundadır.

KULLANIM SÜRESİ AŞIM BEDELLERİ

 • Kendisine kullanım süresi aşım bedeli uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden kullanım süresi aşım bedeli miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez.

 • Kütüphane tarafından gönderilen gecikme notlarının (e-posta, posta, sms vb.) üyenin eline ulaşmaması veya geç ulaşması durumlarında ceza indirimi veya affetme söz konusu değildir.

 • Gününde iade edilmeyen her yayın için 30 güne kadar günlük 25 Kuruş, 30 günden sonraki her gün için 50 Kuruş kullanım süresi aşım bedeli alınır.

 • Toplam aşım bedeli 50 TL ve üzerine ulaşan kullanıclar aşım bedelini ödemeden tekrar ödünç yayın alamazlar. Kullanım süresi aşım bedeli aşağıda yer alan hesaba yatırılarak dekontun ödünç iade bankosuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ziraat Bankası 18 Mart Üniversitesi Şubesi

Hesap No: 2294-17000-5028

IBAN: TR71 0001 0022 9400 0170 0050 28

Açıklama: Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, "Kitap Gecikme Bedeli Ödemesi"

 • Hafta sonu ya da resmi tatil günlerine denk düşen iade tarihleri için, yayınların tatil öncesi iade edilmesi zorunludur.

KAYIP  VE ZARAR GÖRMÜŞ YAYINLAR

 • Üyeler ödünç aldıkları yayınları korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.

 • Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası alınır.

 • Zarar görmüş yayınlara kayıp yayın işlemi uygulanır.

 • Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerden yayının son baskı fiyatı ve işlem ücreti alınır ve 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.

 • Cezalar her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

GENEL KURALLAR

 • Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapmak ve sesli olarak çalışmak yasaktır.

 • Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana gelecek çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphane sorumlu tutulamaz.

 • Kütüphaneye yiyecek ve kapalı pet şişe su harici içecekle girilmesi, tütün mamüllerinin içilmesi yasaktır.

 • Ödünç alınacak materyaler için, ödünç işlemi yaptırılmadan kütüphane dışına materyal çıkarılamaz. İşlem yaptırmadan materyal çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır.

 • Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar verenler hakkında yasal işlem yapılır.

 • Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır.

 • Çalışma masaları ve bireysel çalışma odalarında rezerve amaçlı kişisel eşya bırakmak yasaktır. Sahipsiz kişisel eşyalar toplanarak 1.kat salon görevli bankosuna teslim edilir.

 • Kütüphanedeki masa ve sandalyelerin yerleri ancak görevliler tarafından değiştirilebilinir. Hiçbir şekilde masa ve sadalye vb. eşyaların yeri kullanıcılar tarafından değiştirilemez.

 • Kütüphane içinde cep telefonuyla konuşulamaz, kütüphanede bulunulduğu süre içerisinde cep telefonları sessiz konuma alınmalıdır.

 • Gerekli durumlarda kurallar yeniden düzenlenebilir.