Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Yerleşim Planı

Merkez Kütüphane Yerleşim Planı

A Blok

-1. Kat

 • Edebiyat Koleksiyonu
 • Tuvaletler (Bay-Bayan)
 • Bireysel Çalışma Kabinleri

1. Kat

 • Tarih ve Coğrafya Koleksiyonu
 • Özel Çalışma Masaları
 • B Blok Geçidi

Zemin Kat

 • Referans Koleksiyonu
 • Tezler
 • Ödünç Verme Servisi / Danışma
 • Kütüphanelerarası Ödünç Verme Servisi
 • Multimedya Koleksiyonu
 • Güvenlik
 • B Blok Geçidi

2. Kat

 • Nadir Eserler Koleksiyonu

 

B Blok

-1. Kat

 • Süreli Yayınlar Arşivi
 • Bilgisayar Laboratuvarı(Lab1)
 • Konferans Salonu

1. Kat

 • Dil ve Dil Bilimleri, Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji Koleksiyonu
 • A Blok Geçidi
 • İdari Birimler
  1. Daire Başkanı
  2. e-Yayınlar Servisi
  3. Muhasebe Servisi
  4. Kataloglama Servisi

Zemin Kat

 • Ödünç Verme Servisi - Danışma
 • Katalog Tarama Terminalleri
 • Kütüphanelerarası Ödünç Servisi
 • Osman KAFADAR Okuma Salonu
 • Güncel Dergi Koleksiyonu
 • Genel Konular, Felsefe, Psikoloji ve Toplum Bilimleri Koleksiyonları
 • A Blok Geçidi
 • Tuvaletler (Bay-Bayan)
 • Güvenlik

2. Kat

 • Sanat, Edebiyat, Tarih ve Coğrafya Koleksiyonu
 • Türkiye - Avusturalya Araştırmaları Koleksiyonu
 • Bireysel Çalışma Odaları
 • İbadet Odası