Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Çalışma Saatlerimiz

Kütüphane Çalışma Saatleri

Merkez Kütüphane

7 Gün / 24 Saat

Ödünç Verme - İade 7 Gün / 24 Saat
-1. Kat Bilgisayar Laboratuvarı (lab1) 7 Gün / 24 Saat
Kütüphanelerarası Ödünç 08:00 - 17:00
Muhasebe 08:00 - 17:00