Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Paydaş İlişkileri

Başkanlığımızın paydaşları şu şekilde belirlenmiştir:

İç Paydaşlar

  • Üniversitemiz öğrencileri
  • Üniversitemiz Akademik Personelleri
  • Üniversitemiz İdari Personelleri

Dış Paydaşlar

  • Araştırma Kurumları
  • Üniversitemiz dışında yer alan tüm araştırmacılar
  • Sivil Toplum Kuruluşları
  • Tedarikçiler
  • Ulusal ve Uluslararası Yayınevleri
  • ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketi