Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Birim Kalite Güvence Komisyonu Faaliyetleri

Birimimiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının Kalite Güvence Komisyonu aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı Unvanı Görevi
Ercan ERENSAYIN Daire Başkanı V. Komisyon Başkanı
Hicret KATIRCI Şube Müdürü Üye
Serap ZORLU TUNUR Kütüphaneci Üye