Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Birim Kalite Güvence Komisyonu Faaliyetleri

Birimimiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının Kalite Güvence Komisyonu aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı Unvanı Görevi
Ercan ERENSAYIN Daire Başkanı V. Komisyon Başkanı
Hicret KATIRCI Şube Müdürü Üye
Zühal ÇİFTCİBAŞI Kütüphaneci Üye

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kalite Güvencesi Alt Komisyonu Toplantı Tutanağı (20 Kasım 2023)

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kalite Güvencesi Alt Komisyonu Toplantı Tutanağı (20 Haziran 2023)