Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Personel Oryantasyon

Kütüphane personelleri arasına son dönemlerde yeni katılım olmadığından oryantasyon programı düzenlenmemiştir. Yeni personel katılımı olması durumunda oryantasyon eğitimi planlanacaktır.