Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphaneler Arası Ödünç

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ 
KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ VERME SERVİSİKÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ NEDİR ?
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphaneleri koleksiyonunda bulunmayan yayınların, kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizdeki yurtiçi bilgi merkezleri ve kütüphanelerinden getirtilmesidir. Kaynak paylaşımı Kütüphanelerarası ödünç verme hizmeti veren bilgi merkezlerinin Belge Sağlama Birimleri aracılığı ile fotokopi ve ödünç verme şeklinde gerçekleşmektedir.

KİMLER YARARLANABİLİR ?
Bu hizmetten üniversitemiz akademik, idari personeli ve doktora öğrencileri yararlanabilir.

ÖDÜNÇ İSTENEN YAYINLARIN OKUYUCUYA ULAŞMA SÜRESİ
Materyal geliş süresi, 3-6 gündür. (Verilen süre materyali gönderen kurumlara ve postada geçen zamana göre değişebilir.)


NASIL YARARLANILIR ?
Merkez Kütüphanenin "Yayın Ödünç-İade" bankosuna başvurulup basılı form doldurularak yada online Kütüphanelerarası Ödünç Formu doldurularak faydalanılabilir. İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde sağlanabilmesi için, istek detayının doğru ve eksiksiz biçimde bildirilmesi önem taşımaktadır. Kaynağı talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden kaynağı kullanmayı ve kaynağın sağlandığı kütüphanenin kurallarına uymayı kabul etmiş sayılır.

KULLANICILARIN SORUMLULUKLARI

 • Talep edilen yayınlara ait tüm masrafların (kargo, posta, fotokopi,işlem vb.) talepte bulunan kullanıcı tarafından ödenmesi.
 • Yayının istenen süre içinde kütüphaneye iadesi
 • Fotokopi yapılmaması
 • Kitabın zarar görmesi; yıpranması ve kaybedilmesi durumunda talep edilecek ücretin ödenmesi


Kütüphanemiz, Kütüphanelerarası ödünç verme hizmetlerini, ANKOS Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) ve Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) aracılığıyla gerçekleştirmektedir.


TÜRKİYE BELGE SAĞLAMA VE ÖDÜNÇ VERME SİSTEMİ (TÜBESS)

KAYNAK PAYLAŞIM ESASLARI


AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1.
TÜBESS, kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizdeki bilgi merkezlerinin ve kütüphanelerin kaynak paylaşımında işbirliği yapmalarını amaçlamaktadır. Kaynak paylaşımı TÜBESS'e dahil olan bilgi merkezinin Belge Sağlama Birimleri aracılığı ile fotokopi ve ödünç verme şeklinde gerçekleşmektedir.

DAYANAK
Madde 2.
Üniversitemiz ve TÜBİTAK ULAKBİM tarafından 01.12.2014 tarihinde imzalanan Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü.

YARARLANMA KOŞULLARI
Madde 3.

 • ÇOMÜ Kullanıcılarının Diğer Kütüphanelerden Yayın Talebi
 • TÜBESS'ten üniversitemiz akademik, idari personeli ve doktora öğrencileri yararlanabilmektedir.
 • TÜBESS'ten talepte bulunmak isteyen kullanıcılar öncelikle ihtiyaç duydukları yayını ÇOMÜ Kütüphaneleri Katalog Tarama Sistemi üzerinden arama yaparak yayının kütüphane koleksiyonundaki durumu hakkında bilgi edinmelidir.
 • Yayınların temin süresi ilgili kütüphanelerin işlem sürelerine bağlı değişiklik göstermektedir.
 • Talep edilen yayın kütüphaneye ulaştıktan sonra ödenmesi gereken Hizmet ve İşlem Bedeli hesaplanarak, kullanıcı e-posta yoluyla bilgilendirilir.
 • TÜBESS üzerinden sağlanan yayınların kullanıcıya teslimi, Hizmet Bedeli (Toner ve Kağıt Kullanım Bedeli) ve istekte bulunulan kütüphane tarafından belirlenen İşlem Bedeli Ziraat Bankası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesi 2294-17000-5028 Hesap Numarasına (IBAN:TR71 0001 0022 9400 0170 0050 28) yatıralarak dekontun kütüphaneye teslim edilmesinden sonra gerçekleştirilir.
 • Makaleler ve tezler kullanıcılar ile elektronik formatta paylaşılamaz. TÜBESS Katılım Protokolü'nün 6.3.5. maddesi gereğince kullanıcıya basılı formatta teslim edilir.
 • Talep edilen makaleleler, tezler ve kitap bölümleri Hizmet Bedeli (Toner ve Kağıt Kullanım Bedeli) olarak sayfa başı 1,00 TL'den hesaplanıp, basılı formatta teslim edilir.
 • İstek yapılan kütüphane tarafından belirlenen İşlem Bedeli istekte bulunulan yayının türüne göre değişiklik göstermekte olup, talep eden kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
 • İşlem Bedeli, ödünç alma süresi ve bedeli, ödünç alınabilecek en fazla kitap sayısı, yapılabilecek uzatma sayısı ve süresi, gecikme, hasar ve kayıp bedeli ödünç alınacak kütüphanenin politikasına bağlıdır.
 • TÜBESS'ten talep edilen yayınlara ait tüm masraflar (kargo, posta, fotokopi, vb.) talepte bulunan kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
 • Ödünç alınan kitabın uzatma talebi, iade tarihine en az 5 gün kala ilgili kütüphaneciye bildirilmelidir.
 • TÜBESS'ten referans kaynakları, süreli yayınlar, nadir eserler, görsel-işitsel materyaller ödünç alınamaz.
 • Ödünç alınan kitapların iadesinin gecikmesi, kaybı ya da hasar durumu söz konusu olduğunda sorumluluk talepte bulunan kullanıcıya aittir.

 

 • Diğer Kullanıcıların ÇOMÜ Kütüphanelerinden Yayın Talebi
 • ÇOMÜ Merkez Kütüphanesi'nden 30 gün süreyle en fazla 10 kitap ödünç verilir.
 • Şube Kütüphanelerden ödünç verme işlemi gerçekleştirilemez.
 • Makale ve tez talep edilmesi durumunda İşlem Bedeli olan 2 TL tahsis edilir.
 • Kitap içerisinden bölüm talep edilmesi durumunda İşlem Bedeli olan 3 TL tahsis edilir.
 • Kitap içerisinden bölüm kopyası istenmesi durumunda telif hakkı uygulamalarına göre bir kitabın en fazla %10'u kopyalanır.
 • Kitap üzerinde ayırtma talebi olmaması durumunda 30'ar gün olmak üzere en fazla 2 kez uzatma işlemi gerçekleştirilir.
 • Referans kaynakları, süreli yayınlar, nadir eserler, görsel-işitsel materyaller ödünç verilmez.
 • Ödünç verilen kitabın hasarı ve kaybı durumunda kitabın o günkü bedeli + %50'si kadar ücret talep edilir.
 • Ödünç alınan kitabın iadesinin gecikmesi durumunda günlük 0,50 TL ek kullanım bedeli uygulanır.


ANKOS KÜTÜPHANELERARASI İŞBİRLİĞİ TAKİP SİSTEMİ (KİTS) 

 • ÇOMÜ Kullanıcılarının Diğer Kütüphanelerden Yayın Talebi
 • Bu hizmetten üniversitemiz akademik personeli ile doktora öğrencileri yararlanabilir.
 •  KİTS'ten talepte bulunmak isteyen kullanıcılar öncelikle ihtiyaç duydukları yayını ÇOMÜ Kütüphaneleri Katalog Tarama Sistemi üzerinden arayarak yayının kütüphane koleksiyonundaki durumu hakkında bilgi edinmelidir. 
 • Yayınların temin süresi ilgili kütüphanelerin işlem sürelerine bağlı değişiklik göstermektedir.
 • İstek yapılan kütüphane tarafından belirlenen İşlem Bedeli istekte bulunulan yayının türüne göre değişiklik göstermekte olup, talep eden kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
 • İşlem Bedeli, ödünç alma süresi ve bedeli, ödünç alınabilecek en fazla kitap sayısı, yapılabilecek uzatma sayısı ve süresi, gecikme, hasar ve kayıp bedeli ödünç alınacak kütüphanenin politikasına bağlıdır.
 • KİTS'ten talep edilen yayınlara ait tüm masraflar (kargo, posta, fotokopi, vb.) talepte bulunan kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
 • Ödünç alınan kitabın uzatma talebi, iade tarihine en az 5 gün kala ilgili kütüphaneciye bildirilmelidir.
 • KİTS'ten referans kaynakları, süreli yayınlar, nadir eserler, görsel-işitsel materyaller ödünç alınamaz.
 • Ödünç alınan kitapların iadesinin gecikmesi, kaybı ya da hasar durumu söz konusu olduğunda sorumluluk talepte bulunan kullanıcıya aittir.
 • Diğer Kullanıcıların ÇOMÜ Kütüphanelerinden Yayın Talebi
 • ÇOMÜ Merkez Kütüphanesi'nden 30 gün süreyle en fazla 10 kitap ödünç verilir.
 • Şube Kütüphanelerden ödünç verme işlemi gerçekleştirilemez.
 • Kitap içerisinden bölüm kopyası istenmesi durumunda telif hakkı uygulamalarına göre bir kitabın en fazla %10'u kopyalanır.
 • Kitap üzerinde ayırtma talebi olmaması durumunda 30'ar gün olmak üzere en fazla 2 kez uzatma işlemi gerçekleştirilir.
 • Referans kaynakları, süreli yayınlar, nadir eserler, görsel-işitsel materyaller ödünç verilmez.
 • Ödünç verilen kitabın hasarı ve kaybı durumunda kitabın o günkü bedeli + %50'si kadar ücret talep edilir.
 • Ödünç alınan kitabın iadesinin gecikmesi durumunda günlük 0,50 TL ek kullanım bedeli uygulanır.
 • Posta ve kargo ücretleri yayını isteyen kullanıcı tarafından karşılanmaktadır.


KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ SORUMLUSU

 •  Serap ZORLU TUNUR – 0286 218 00 18 / 13002