Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ders Kaynakları için Rezerv Hizmeti

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ 
Ders Kaynakları İçin Rezerv Hizmeti

Öğretim Elemanları İçin Rezerv İşlemi

Üniversitemiz öğretim elemanlarının kaynak olarak kullandıkları ve ÇOMÜ Kütüphanelerinde bulunan yayınları rezerv yapabilirler. Rezerv edilen yayınlar diğer kullanıcılar tarafından ödünç alınamaz. Böylece bütün kullanıcılar rezerv edilen yayınlardan sadece kütüphane içerisinde faydalanabilir. 
Ayrıca İlgili yayının varsa diğer kopyaları kullanıcılar tarafından ödünç alınabilir.

Yayınları rezerv olarak belirlemek için;

Ekler

Rezerv Yayın Talep Formu.docx