Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

iThenticate

iThenticate

iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerinin; akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri ve tezler hariç) intihalleri tespit etmek amacıyla hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. Turnitin’den farklı olarak, iThenticate ile kontrol edilen yayınlar, sistemin veri havuzuna eklenmemektedir.

 

  • Lisans koşullarına göre en az doktora derecesini tamamlamış akademisyenlerin sisteme kaydı yapılmaktadır.
  • Program, öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır, aksi halde ilgili hesaplar bloke edilecektir.
  • Her kuruma senelik doküman tarama kotası tanımlanmıştır, bu doğrultuda aynı dokümanları defalarca taramamanız ve çalışmalarınızın mümkün olduğunca son halini tarayarak rapor almanız önem arz etmektedir.
  • Her 25.000 kelimelik doküman bir tane sayılmaktadır, bunun üzerindeki dokümanlar kelime sayısına göre yeni bir doküman olarak algılanmakta ve kotanın dolmasına neden olmaktadır.
  • Dergi editörlerinin programı kullanabilmesi için editörlük yaptıkları dergi, üniversitemiz tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör de üniversitemiz personeli olmalıdır.

 

Programı kullanmak isteyen akademik personelin (sadece tam zamanlı) kurumsal e-posta adresleri ile (...comu.edu.tr) busrabircancomu.edu.tr veya zuhalkasapcomu.edu.tr adresine ad/soyad, akademik/idari pozisyon ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri gereklidir.

iThenticate'e Giriş

İlgili Dokümanlar aşağıdadır.

Ekler

iThenticate Document Viewer Benzerlik Raporu Kılavuzu.pdf
iThenticate Hızlı Başlangıc Kılavuzu.pdf