Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Turnitin

Turnitin

Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler,usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Turnitin'in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. Turnitin'i kullanmak isteyen ders verme yeterliliğine sahip akademik personelin (sadece tam zamanlı) kurumsal e-posta adresleri ile (...comu.edu.tr) zuhalkasapcomu.edu.tr veya busrabircancomu.edu.tr adresine ad/soyad, akademik/idari pozisyon, ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri gereklidir.

Yeni Özellik : Turnitin'de bir belge yüklemek için, o sınıfa, öğrenci kaydedilmesi ve öğrencinin adına yükleme yapılması şartı konmuştur. Sınıf ekledikten sonra, ilgili sınıfta sol üstte yer alan "Öğrenciler" sekmesinden, yeni öğrenci ekleyebilir, öğrenci listesini düzenleyebilirsiniz. Sınıfın içine ödev ekledikten sonra "Görünüm" kısmından "Dosya Gönder" butonu ile, öğrenci listenizden ilgili öğrenciyi seçerek yüklemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
 

Kullanım Kılavuzları ve Eğitseller