Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Veri Tabanları ve İndeksler

VERİTABANLARI ve İNDEKSLER

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphanesi, ANKOS, EKUAL ve yayıncılar arasındaki ortak lisans anlaşmaları gereğince, kaynaklar sadece kişisel araştırma ve bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir. Yanlış kullanımlar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne ve kullanıcıya yasal sorumluluklar yükler.

  • Veritabanlarından otomatik dosya indirme programları kullanılarak, sistematik şekilde, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması,
  • Veritabanlarının ticari amaçlı olarak kullanılması, satılması veya içeriğinin dağıtılması,
  • Veritabanlarından kopyalanan bilgilerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel ve öğrencileri dışındaki kişilerle paylaşılması,
  • Veritabanlarından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması,

YASAKTIR.

  • Kütüphane bulunan basılı ve elektronik kaynakların kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bilgi sağlayıcı kurumlarla yapılan lisans anlaşması hükümlerine tabidir.
  • TÜBİTAK EKUAL Kullanım Hakları Sözleşmesi

 

VERİTABANLARINA ERİŞİM İÇİN SEÇİMİNİZİ YAPINIZ.

 

Kuralları Kabul Ediyorum ve Alfabetik Listeyi Görmek İstiyorum

Kuralları Kabul Ediyorum ve Konu Listesini Görmek İstiyorum

Kuralları Kabul Ediyorum ve Deneme Erişimlerini Görmek İstiyorum

 

ÇOMÜ fakülte üyeleri, öğrencileri ve personeli, Kampüs Dışı Erişim sayfasında anlatılan proxy ayarlarını uygulayarak veya YETKİM Erişimi sayfasında bulunan yönlendirmeleri kullanarak abone olunan elektronik kaynaklara ÇOMÜ Kampüsleri dışından erişebilirler.

 

VERİTABANLARI SORUMLULARI

Veritabanları Personel Telefon

İntihal.net, MathSciNet, Oxford University Press, ProQuest Dissertations and Thesis, ProQuest Ebook Central, Reaxys+Reaxys Medicinal Chemistry, Science Direct, Scopus, Sobiad Atıf Dizini, SpringerLink, Springer Nature ALL, Taylor&Francis, Turcademy, Turnitin, UpToDate, Web of Science, Wiley Online Library

 

Zühal ÇİFTCİBAŞI

 

13007

ACS (American Chemical Society), Annual Reviews, Ayeum, CAB Abstracts, ClinicalKey, Cumhuriyet Gazetesi, EbscoHost, Ebsco Education Source, EDS (Ebsco Discovery Service), Emerald Premier Journals, IEEE Xplore, IOP (Institute of Physics), İdeal Online, iThenticate, JSTOR, Mendeley, Ovid LWW

 

Büşra BİLİR

 

13015

 

Ekler

TÜBİTAK EKUAL Kullanım Hakları Sözleşmesi.pdf