Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Yayın Komisyonu İşlemleri

YAYIN KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

      Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın Komisyonu, bir Rektör Yardımcısı ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun kendi içindeki üyeleri arasından seçeceği iki asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yayın Komisyonu Üniversiteye bağlı birimler tarafından çıkarılmak istenen yayınların planlanması, izinlerinin verilmesi ve basımı ile ilgili işleri yürütür. Birimlerden gelen her türlü yayın önerisini değerlendirerek, bütçe imkanları dahilinde baskı adedini belirleyip Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Yayın Komisyonu Başkanlığı

Başkan

Pelin KANTEN

218 0018-12083

e-posta

Üye

İsmail TARHAN

218 0018-1849

e-posta

Üye

Salih Zeki GENÇ

218 00 18-3529

e-posta

Yedek Üye

Bünyamin BACAK

218 00 18-1184

e-posta

Yedek Üye

Dinçay KÖKSAL

217 13 03-3029 e-posta
Sekreterya Yunus DURAN 218 0018-130013 e-posta

Kitap Basım İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız.

Ekler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın Kurulu Çalışma İlkeleri Yönergesi.doc
EK 1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın Öneri Formu.doc
EK 3 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın Önerisi Değerlendirme Formu.doc
EK 4 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın Sözleşmesi Formu.doc
EK 5 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın Devir Formu.doc