Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Yayın Komisyonu İşlemleri

YAYIN KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

      Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın Komisyonu, bir Rektör Yardımcısı ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun kendi içindeki üyeleri arasından seçeceği iki asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yayın Komisyonu Üniversiteye bağlı birimler tarafından çıkarılmak istenen yayınların planlanması, izinlerinin verilmesi ve basımı ile ilgili işleri yürütür. Birimlerden gelen her türlü yayın önerisini değerlendirerek, bütçe imkanları dahilinde baskı adedini belirleyip Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Yayın Komisyonu Başkanlığı

Başkan

Dinçay KÖKSAL

0286 217 13 03 - 3029

e-posta

Üye

Ahmet Evren ERGİNAL

0286 217 13 03 - 3770

e-posta

Üye

Tuğba TÜMER

0286 218 00 18 - 22057

e-posta

Yedek Üye

Gamze ÇAN

0286 218 00 18 - 25015

e-posta

Yedek Üye

Nihan DEMİRYAY

0286 217 13 03 - 3655 e-posta
Sekreterya Yunus DURAN 218 0018-130013 e-posta

Kitap Basım İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız.

Ekler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın Kurulu Çalışma İlkeleri Yönergesi.doc
EK 1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın Öneri Formu.doc
EK 3 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın Önerisi Değerlendirme Formu.doc
EK 4 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın Sözleşmesi Formu.doc
EK 5 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın Devir Formu.doc