Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Veritabanları (Alfabetik)

ABONE OLUNAN ve SERBEST ERİŞİMLİ VERİTABANLARI

(Adına Göre)

Abone
Konu:
Sosyal bilimler, insani bilimler, eğitim, bilgisayar bilimleri, mühendislik, dil bilim, sanat ve edebiyat, tıp
Kılavuz
Özet:
Academic Search Complete, 6.800 den fazla hakemli bülten içeren 7.900`den fazla dergi tam metnine sahip dünyanın en değerli ve kapsamlı, bilimsel, çok disiplinli, tam metin veritabanıdır. Bu veritabanı, tam metne ek olarak, 11.900`den fazla bülten ve monograf, rapor, konferans toplantıları ve benzeri kaynakları içeren toplam 12.000`den fazla yayın için dizin ve özetler de sunmaktadır. Veritabanı, 1887`ye kadar dayanan, çoğunluğu yerel (aranabilir) PDF biçimindeki tam metin başlıklarından oluşan PDF içeriğine sahiptir.
 
Serbest Erişim
Konu:
Afrika Araştırmaları, Tarım ve Gıda Bilimleri, Deniz Bilimleri, Sanat, Ekonomi, Eğitim, Sağlık Bilimleri vd.
Kılavuz
Özet:
African Journals OnLine (AJOL), Afrika merkezli akademisyenler tarafındann yayınlanmış olan bilimsel araştırmaların çevrim içi görünürlüğünü ve erişimini artırmaya adanmış, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. 
 
Abone
Konu:
İslam Fıkhı (mevzuat, hukuk ve yasal hükümler) – İslam ve Diğer Disiplinler (İslam'da diğer konular; İş Dünyasında İslam, Tıpta İslam, Siyasette İslam; İslam'ın diğer dinlerle Kutsal kitaplar ve konular çerçevesinde detaylı ve derinlemesine karşılaştırılmasını ele alan araştırmalar) – Konularına göre özelleştirilmiş İslami İlimler koleksiyonu (İnanç, Kuran Bilimleri, Hadis Bilimleri, İslam Mezhepleri, Peygamber Biyografisi, İslam Felsefesi, İslam Ahlakı, İslam Kültürü ve İslam tarihi)
Kılavuz
Özet:
Almanhal veritabanı İslam Araştırmaları alanında 2205 e-Kitap ve 120’den fazla e-Dergi içeriğine tam metin erişim sağlarken ayrıca Arap Dili ve Edebiyatı alanında hem Arap Dili hem de Ortadoğu Coğrafyası ve Arapça Edebiyat ile ilgili 1341 e-Kitap ve hakemli olarak indekslenen 78 bilimsel dergi içeriğine sahiptir.
Abone
Konu:
Kimya, Biyokimya, Makromoleküler, Organik, Fiziksel, İnorganik ve Analitik
Kılavuz
Özet:
American Chemical Society tarafından 1879 yılından günümüze kadar yayınlanan, kimya ve ilgili alanlarına yönelik tam metin dergileri içeren bir veritabanıdır.
Abone
Konu:
Biyomedikal Bilimler, Yaşam, Fizik Bilimleri, Sosyal Bilimler
Kılavuz
Özet:
Annual Reviews değişik disiplinlerde 46 yayın sunmaktadır. Annual Reviews serisi her bilim dalında temel referans kaynağı niteliğindedir. Bilim dünyasındaki son gelişmeleri sunar.
Abone
Konu:
Çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık
Kılavuz
Özet:
1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.
Abone
Konu:
Bilim ve Teknoloji
Kılavuz
Özet:
Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.
Serbest erişim
Konu:
Arkeoloji, Sanat, Sanat Tarihi
Kılavuz
Özet:
Bu veritabanı, kültürel mirasın korunması ve saklanması ile ilgili 133.000'in üzerinde makalenin özetini verir. Veritabanına giriş ücretsizdir ama kullanıcıların önceden kayıt olması gerekir.
Serbest erişim
Konu:
Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Biyoloji, Kantitatif Finans ve İstatistik
Kılavuz
Özet:
ArXiv E-print doğrusal olmayan bilim, bilgisayar bilimleri, fizik ve matematik konularındaki araştırma dokümanlarını kapsayan ve arşiv hizmeti veren bir veritabanıdır.
Abone
Konu:
Bilim, Coğrafya, Çevre, Ekonomi, Hukuk, İnternet ve Telekominikasyon, Lojistik, Tarım, Teknoloji ...
Kılavuz
Özet:
“Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynak “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar.
Satın
Konu:
Afrika Çalışmaları, Asya Çalışmaları, İncil Çalışmaları, Klasik Çalışmalar, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Yahudi Araştırmaları, Dil ve Dilbilim, Hukuk, Ortadoğu ve İslam Çalışmaları, Dini Çalışmalar
 
Kütüphane Hesabım ile oturum açılarak içeriğe erişim sağlanmaktadır.
Özet:
1683 yılında kurulmuş olan Brill yayınevi, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında kaliteli, uluslararası akademik bir yayınevidir. Brill Jacoby Online koleksiyonunun 2007-2018 arası içeriğine erişilebilir.
Abone
Konu:
Hayvanlar, Biyografiler, Finans, Coğrafya, Politika, Sağlık, Tarih, Fikir ve Ahlak, Edebiyat ve Beşeri Bilimler, Matematik, Müzik, Sahne Sanatları, Felsefe, Din, Kültür ve Gelenek, Sanat, Kimya, Fizik, Fen Bilgisi, Biyoloji, Sosyal Bilgiler, Spor, Teknoloji ve Ulaşım
Kılavuz
Özet:
Britannica Academic Online, tüm dersler ve konular ile alakalı geniş ve derinlemesine okumalar yapabileceğiniz, yüz binlerce tam metin makaleler ve birincil kaynaklardan oluşan bir veritabanıdır. Portal içerisinde 85.000'den fazla makale, 800.000'in üzerinde süreli yayın tam metni, 50.000'in üzerinde resim, 2.000'den fazla video, 10.000'i aşkın e-kitap ve ana kaynak bulunmaktadır. Bunların dışında blog sayfaları, içeriği Dünya Banka'sından sağlanan "World Data Analyst" portalı, Biyografi Bölümü, Dünya Atlası ve "Timeline" veritabanının sundukları arasındadır.
Abone
Konu:
İşletme, Yönetim, Finans
Kılavuz
Özet:
İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır.
Abone
Konu:
İşletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararası ilişkiler
Kılavuz
Özet:
İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında kapsamlı bir tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır.
 

CAB

Abone
Konu:
Tarım, Eğitim, Yayım, Bilgi ve Eğitim, Ekonomi, Bitki Bilimi, Patojen, Pest, Parazit ve ot Yönetimi, Toprak Bilimi, Ormancılık, Orman Ürünleri ve Agroforestry, Zootekni, Su Bilimleri, Mühendislik ve Ekipmanları, Doğal Kaynaklar, Gıda Bilimi ve Gıda Ürünleri, yem ve yem Ürünleri, Gıda Dışı / Non-yem Tarım Ürünleri, Sosyal Bilimler, İnsan Sağlığı ve Biyoloji, Biyoteknoloji, Atıklar, Vahşi Hayvanlar (Omurgalı ve Omurgasız), Diğer Bilimler Zooloji
Kılavuz
Online Türkçe tanıtım ve kullanım sunumu için tıklayınız.
Özet:
Tarım, ormancılık, beslenme, veterinerlik, moleküler biyoloji, genetik, bioteknoloji, üreme, taksonomi, çevre vb. konuları içine alan bibliyografik bir veritabanıdır.
Serbest erişim
Konu:
Tarım, Bitki Bilimi, Parazitler, İstilacı Tür, Ekosistem, Zooloji, Doğa Bilimleri
Kılavuz
Online Türkçe tanıtım ve kullanım sunumu için tıklayınız.
Özet:
Invasive Species Compendium istilacı türlerin yönetilmesi ve ekonomik olarak değerlendirmesiyle birlikte tam ve özgürce erişilebilir olmasıyla çalışmalarınızı desteklemek için tasarlanmıştır. En son CAB Abstract verilerine bağlantı sağlayan yenilikçi açık erişimli bir web platformudur. Veritabanı her geçen gün büyüyen 1,900'ün üzerinde istilacı tür hakkında formlar, içerikler, görüntüler ve dağılım haritaları, ülkelerin, türlerin ve habitatların ayrıntılı veri sayfalarını (datasheet), (Google Earth kullanım için) KML formatında ve (modelleme paketleri) CSV formatında yüklenebilir dağılımı verileri içermektedir.
Abone
Konu:
Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s.
Kılavuz
Özet:
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar.
Serbest erişim
Konu:
Kimya
Kılavuz
Özet:
ChemSpider, 67 milyonun üzerinde kimya ile ilgili yapılar ve özelliklere erişim sağlamaya yarayan ücretsiz bir veritanıdır.
Abone
Konu:
Tıp
Kullanım Kılavuzu ve Tanıtım Videosu
Özet:
Clinical Key, doktorların sorularına daha hızlı yanıt veren daha akıllı bir arama seçeneği sunan kapsamlı bir veritabanıdır. Clinical Key veritabanı içinde 35 tıbbi uzmanlık alanı yer almaktadır. Doody Core Titles E-Kitap listesi içinde yer alan Elsevier kitaplarının %95’inden fazlası Elsevier Clinical Key kapsamı içinde bulunmaktadır. Elsevier Clinical Key, Elsevier’in tüm tıbbi ve cerrahi içeriğini – 1100’den fazla kitap, 500’den fazla en saygın dergi, tüm Medical ve Surgical Clinics of North America dergileri ve 9000’den fazla cerrahi ve tıbbi müdahale videosu – bir araya getirmekte ve uygulama rehberlerine, hastaları eğitici broşürlere ve MEDLİNE’in tamamı gibi diğer değerli içeriklere erişim sunmaktadır.
 
NOT: Sadece bir kez http://www.clinicalkey.com sayfasının sağ-üst köşesinde bulunan “Register” ikonuna tıklayıp kurumsal e-mail adresinizle kayıt yaparak kişisel hesap oluşturmanız gerekmektedir. Bir seferlik bu kayıt işleminden sonra, kendi hesabınıza "log in" bölümünden girerek aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz. 180 günde bir kurum ağı üzerinden oturum açmanız gerekmektedir. Yapılan her girişten sonra uzaktan erişim (mobil cihaz, ev/ofis) süresi otomatik olarak 180 gün uzamaktadır.
 • Clinical Key altında yer 1180’den fazla kitabın pdf içeriklerine erişim ve indirme 
 • Çıktı alma
 • Resimleri otomatik sunuma ekleme
 • Arama sonuçlarındaki içerikleri daha sonra okumak için okuma listenize ekleme

ClinicalKey Uzaktan Erişim Kayıt Kılavuzu        ClinicalKey Mobil Aplikasyon Kullanım Videosu

 

Serbest erişim
Konu:
Biyoloji, Bilgisayar Bilimleri, Elektronik Yayıncılık, DERGİLER, Dilbilim, Nörobilim, Felsefe, Psikoloji
Özet:
CogPrints bir elektronik arşivdir.
Abone
Konu:
Tarihi ve güncel haberler
Özet:
Cumhuriyet gazetesi arşiv sayılarından pdf olarak doküman talebi için 218 00 18 / 2367 nolu telefondan yada erdemciftcibasicomu.edu.tr veya gulatacomu.edu.tr adresinden yardım talebinde bulunabilirsiniz.
Serbest erişim
Konu:
Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri, Hukuk, Mühendislik ve Temel Bilimler
Özet:
Akademik dergiler için web üzerinden yayımlama hizmetinin yanı sıra, elektronik ortamda bir dergi süreç yönetimi sistemidir.
Serbest erişim
Konu:
Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen, Tıp, Sosyal Bilimler, İç hastalıkları, Teknoloji, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri, Teknoloji ve Mühendislik, Biyoloji
Özet:
Directory of Open Access Journals (DOAJ), dizinlemekte olduğu 14300+ dergi ve bu dergilerde yer alan 4 milyon+ üzerinde makale ile dünyanın önde gelen Açık Erişim Platformlarından biridir.
Abone
Konu:
Tıp
Kılavuz
Mobil Uygulama Yükleme-Yetkilendirme
Özet:
National Science Foundation - NSF ( ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile üretilmiş, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed kapsamlı ve güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır. 3,200’den fazla başlık için hazırlanmış özetleri ile güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlamaktadır.
Abone
Konu:
Tarım, Avrupa Tarihi, Bibliyografyası, Kütüphane Bilimi, Bilgi Kaynakları (Genel), Eğitim, Güzel Sanatlar, Genel Works, Coğrafya, Antropoloji, Rekreasyon, Tarih (Genel) ve İnkılap Tarihi Yardımcı Bilimler Tarihçe: Amerika, Dil ve Edebiyat, Hukuk, Tıp, Askerlik Bilimi, Müzik ve Müzik, Deniz Bilimleri, Felsefe, Psikoloji, Din, Siyaset Bilimi, Sosyal Bilimler, Teknoloji Kitapları
Kılavuz
Detaylı Bilgi
Özet:
209,000'in üzerinde elektronik tam metin kitap içeren Proquest Ebook Center e-kitap veritabanı,15 farklı akademik koleksiyonu kapsamaktadır. Abonelik kapsamında erişilen ortalama 209.000 kitabın içerisinde yaklaşık 26.000 kitap platformda DRM-Free olarak bulunmaktadır. (İndirme, yazdırma, kopyalama sınırı yok)
Serbest Erişim
Konu:
EBSCO ve BiblioLabs iş birliği ile oluşturulan EBSCO Open Dissertations™ bünyesindeki akademik tezlere elektronik erişim sağlayan tez veritabanıdır.
Kılavuz
Özet:
1902’den günümüze kadar uzanan 800.000’den fazla doktora tezi içermektedir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilmektedir.
 
Serbest erişim
Konu:
Ekonomi
Özet:
EconPapers, çevrimiçi ekonomi çalışma dokümanlarına, dergi makaleleri ve yazımlarına sahip, dünyanın en büyük koleksiyonlarından biri olan RePEc'e erişim sağlar.
Abone
Konu:
Çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b.
Kılavuz
Özet:
Education Index Retrospective, çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 850.000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.
Serbest Erişim
Konu:
Eğitim
Özet:
ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.
Abone
Konu:
Eğitim Bilimleri, Eğitim Teknolojileri, Okul Öncesi Eğitim, İlkokul Eğitimi, Lise Eğitimi, Dil Öğrenimi, Rehberlik, Güzel Sanat Eğitimi, Müzik Eğitimi ve Eğitimin Yönetimi ve Planlanması
Kılavuz
Özet:
Education Source veri tabanı, dünyanın en itibarli ve hakemli eğitim dergilerini içerisinde bulunduran temel danışma kaynağı olup; 1700’den fazla tam metin akademik dergi, 550’den fazla kitap, binlerce eğitim ile ilgili konferans bildirisi, 100,000’den fazla kontrollu ve çapraz referanslı eğitsel testi ve daha birçok kaynağı içerir.
 

Elsevier e-Kitapları (Science Direct)

Abone
Konu:
Tarım ve Biyolojik Bilimler, Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji, Kimya, Dünya ve Gezegen Bilimleri, Çevre Bilimleri, Malzeme Bilimi, Tıp ve Diş Hekimliği, Fizik ve Astronomi vs.
Kılavuz
Özet:
Elsevier Yayınevi'ne ait Freedom Collection aboneliği kapsamında tüm alanlarda 2018, 2017 ve 2016 yıllarına ait kitaplara ve aşağıdaki konu paketlerine yönelik olarak belirtilen yıllara ait basımlı kitaplara erişim sağlanabilmektedir. Elsevier Yayınevi ne ait elektronik kitaplara ScienceDirect dergileri ile aynı arayüzden erişim sağlanmaktadır: http://www.sciencedirect.com Belirtilen URL adresindeki konu başlıkları altında yeşil renk *book*; ibareli kitaplara tam metin erişilebilmektedir. Online kütüphane kataloğunda tarama yapılarak da e-kitaplar görülebilir.
 • Agricultural and Biological Sciences 2007-2014
 • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 2007-2014
 • Chemistry 2008-2014
 • Earth and Planetary Sciences 2007-2013
 • Environmental Science 2007-2013
 • Materials Science 2007-2013
 • Medicine and Dentistry 2007-2011
 • Physics and Astronomy 2007-2011
Abone
Konu:
İşletme, Ekonomi, Yönetim, Bilgisayar bilimi, Mühendislik ve Kütüphanecilik
Kılavuz
Özet:
Çeşitli mühendislik dalları, işletme, kütüphane ve bilgi merkezleri vb konularda tam metin erişim sağlamaktadır.
Abone
Konu:
Eğitim
Kılavuz
Özet:

ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim literatürü ve kaynakları için temel danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.

1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dökümana bağlantı verir.

Abone
Konu:
Amerika’daki Britanyalılar, Ticaret, Keşifler, Amerika’daki Flemenkler, Amerika'daki Fransızlar, Büyük Britanya-Koloniler, Dinler ve İnançlar, Korsanlar, Köle ticareti
Kılavuz
Özet:

John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içeren bu veri tabanında yer alan başlıca konular: Amerika’daki Britanyalılar, Ticaret, Keşifler, Amerika’daki Flemenkler, Amerika'daki Fransızlar, Büyük Britanya-Koloniler, Dinler ve İnançlar, Korsanlar, Köle ticareti.

Serbest erişim
Konu:
Sergiler v.b.
Kılavuz
Özet:
Europeana portalı, Avrupa'daki kütüphane, arşiv ve müzelerde bulunan dijital nesnelere (metin, fotoğraf, sesli ve görüntülü kayıt vb.) serbest erişim sağlamaktadır.
Serbest erişim
Konu:
Tarım ve Gıda, Uygulamalı Bilim ve Teknoloji, Astronomi ve Uzay, Biyoloji ve Doğa, Bilgisayar, İletişim ve Matematik, Yeryüzü ve Okyanus Bilimleri, Enerji ve Enerjinin Korunumu, Çevre ve Çevresel Kalite, Sağlık ve Tıp, Fizik ve Kimya, Doğal Kaynaklar ve Koruma , Fen Bilgisi Eğitimi
Kılavuz
Özet:
Science.gov hükümet bilimsel bilgi ve araştırma sonuçlarına bir köprü görevi görmektedir. 60 bilimsel veritabanı ve 200 milyon bilimsel bilgi içeren sayfaya, 2200 bilimsel websiteye tek sorguyla ulaşabilmeyi sağlar.
Abone
Konu:
Global ısınma, çevreyle dost binalar, kirlilik, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm v.b.
Kılavuz
Özet:
Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker.

13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

 

HiperKitap (e-Kitap)

Abone
Konu:
Astronomi ve uzay bilimleri, bilgisayar, çevre bilimleri, dil ve edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, enerji, felsefe, psikoloji ve din, fizik, işletme ve yönetim, kimya, matematik ve istatistik, mimarlık ve tasarım, mühendislik ve teknoloji, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, sosyoloji, spor, seyahat ve turizm, tarım ve biyoloji, tarih ve tıp
Kılavuz
Özet:
Türkçe içerikli elektronik kitap veritabanı olup, disiplinlerarası 28 ana konu başlığında 15.000 den fazla tam metin e-kitaba erişim sağlar.
Abone
Konu:
Hukuk, T.C. Mevzuatı, Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Yönetmelikler, Tüzükler, İçtihatlar, Yargı Kararları
Kılavuz
Özet:
HukukTürk veri tabanı, Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Kanun Gerekçeleri, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisleri bünyesinde bulundurmaktadır. HukukTürk veri tabanında her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararları, Genelgeler, Tebliğler), Kanun maddeleri, konuları ile ilişkilendirilip özü yazılmış tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları) ve Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün işlenmektedir.
Abone
Konu:
Uygarlık Bilimi ve Sosyal Bilimler
Kılavuz
Özet:
Geçmişi 1907'ye kadar uzanan yaklaşık 1100 süreli yayından 1.300.000'dan fazla makalenin yüksek kalitede dizinini ve 240.000'den fazla kitap incelemesinden alıntılar barındıran, geniş bir konu aralığına sahiptir.
Abone
Konu:
Elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik v.b.
Kılavuz
Online Türkçe tanıtım ve kullanım sunumu için tıklayınız.
Özet:
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988 den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlarına, IEEE ve IEE tarafından 1988 den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferanslarına ait bildirilere, bütün güncel IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin erişim sağlanmaktadır.
Serbest erişim
Konu:
İnternet, ağ
Özet:
The Internet Engineering Task Force (IETF), internet mimarisi ve sorunsuz çalışmasının değerlendirilmesiyle ilgili ağ tasarımcıları, operatörleri, satıcılar ve araştırmacıların büyük bir uluslararası topluluğudur.
Serbest erişim
Konu:
Nükleer bilim ve teknoloji
Kılavuz
Özet:
(INIS) Uluslararası Nükleer Enformasyon Sistemi; nükleer bilim ve teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına yönelik hizmet veren, nükleer alanda dünyanın en geniş literatürüne sahip veri tabanıdır. 1970 yılında merkezi Viyana’da bulunan UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) bünyesinde kurulan bu sistem günümüzde 146 üye ülke tarafından yürütülmektedir.
Serbest Erişim
Konu:
Ekonomi, Finans
Özet:
Küresel ekonomi, finans, gelişen pazarlar, ticaret vb. konularda süreli yayınlara, e-kitaplara ve istatistiklere erişim imkanı sunan IMF eLibrary veri tabanı, yaklaşık bir milyondan fazla veri serisine erişim sağlamaktadır.
Abone
Konu:
Matematik, tıp, astronomi ve astrofizik, biyoloji, kimya, bilgisayar, eğitim, mühendislik, ölçüm, materyaller, nanoteknoloji, fizik
Kılavuz
Özet:
Fizik ve fiziğin alt konu başlıkları, biomedikal mühendisliği, malzeme mühendisliği, elektrik, makine ve bilgisayar mühendisliği gibi konularda 84 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.
Abone
Konu:
Fizik
Kılavuz
Özet:
IOP (Institute of Physics) Yayınevi'ne ait, aşağıdaki başlıktaki tüm IOP kitaplara erişim sağlar.
 • IOP Expanding Physics
 • IOP Concise Physics
Serbest erişim
Konu:
Bilim, Mühendislik, Teknoloji, Tıp, Yaşam Bilimleri, Kirlilik Kontrolü, Ekoloji, Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler, Ekonomi, Finans
Özet:
InterDok, 1965'ten beri 280,000'in üzerinde konferans, kongre, toplantı ve sempozyumlardan el edelien materyalleri tanımlar.
Serbest erişim
Konu:
Web, internet
Özet:
Kendini ücretsiz ve herkese açık erişilebilinir bir çevrimiçi dijital kütüphane kurmaya ve bunun devamını sağlamaya adamış, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.
Abone
Konu:
Eğitim, Ekonomi & Finans, Hukuk, Kültür Sanat, Siyasal Bilimler, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Dil & Edebiyat, Müzik, Sağlık Bilimleri
Kılavuz
Özet:
İdealonline, Popüler ve Akademik Süreli Yayınları bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır. İdealonline içerisinde Türk Dünyasının önde gelen dergileri de yer almaktadır. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Başkortsan, Kırım, Karaçay-Malkar gibi Türki Cumhuriyetler tarafından yayınlanan bu dergiler, ilk kez “İdealonline Süreli Yayın Veri Tabanı” aracılığı ile Türkiye’deki Üniversite kütüphanelerinin erişimine açılmıştır.
Serbest Erişim
Konu:
İlahiyat, Tarih, Hukuk, Edebiyat, Sanat
 
Özet:
İSAM Kütüphanesi tarafından hazırlanan, İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı, Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı, Osmanlı Salnameleri Veri Tabanı, Dokümantasyon Veri Tabanı, Risaleler Veri Tabanı, Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı resmi izinleri alınmış 110.000'den fazla makaleye tam metin erişim sunmaktadır. Veri tabanları farklı arama özelliklerinin yanı sıra "metin içeriğinde arama" özelliğine de sahiptir. Bu özellik sayesinde yazarlar çalışmalarına yapılan atıfları görebilirler.
 
 
Abone
Konu:
Bilimsel yayınların değerlendirmesi, telif hakları
Kılavuz
Özet:
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından sağlanan intihali engelleme programıdır. Program doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. Makale, ders kitabı, ders materyalleri, proje teklifleri, doktora ve yüksek lisans tezlerinin karşılaştırmasını ve benzerlik analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır. iThenticate'i kullanmak isteyen akademik personelin (sadece tam zamanlı) kurumsal e-posta adresleri ile (...comu.edu.tr) erdemciftcibasicomu.edu.tr veya gulatacomu.edu.tr adresine ad/soyad, akademik/idari pozisyon, ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri gereklidir.
Abone
Konu:
Antropoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika Çalışmaları, Asya Çalışmaları, Biyolojik Bilimler, İşletme, Orta Doğu Çalışmaları, Ekonomi, Maliye, Eğitim, Gösteri Sanatları, Tarih, Dil ve Edebiyat, Hukuk, Felsefe, Siyaset Bilimleri, Nüfus Etüdleri, Psikoloji, Sosyoloji, İstatistik ve Matematik, Arkeoloji, Mimari ve Mimarlık Tarihi, Sanat ve Sanat tarihi, Folklor, Coğrafya, Latin Amerika Çalışmaları, Dilbilim, Slav Çalışmaları, Su Bilimleri, Botanik ve Bitkibilim, Gelişim ve Hücre Biyolojisi, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji, Paleontoloji, Zooloji
Kılavuz
Özet:
JSTOR veritabanı, uluslararası düzeyde yayınlanmış bilimsel dergilere tam metin erişim sağlamaktadır. JSTOR veri tabanı kapsamında multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye erişim sağlanabilmektedir.
Abone
Konu:
Edebiyat, Ortaçağ Yazarları, Yenilikçi Yazarlar, Edeviyat Kuramcıları
Kılavuz
Özet:
JSTOR Lives of Literature, temel edebi akımlarla ilişkili yazarların ve metinlerin derinlemesine incelendiği akademik dergilerden oluşan JSTOR’un yepyeni bir koleksiyonudur.
Abone
Konu:
Terörizm, Dış Politika, Siber Güvenlik, Uluslararası Hukuk, Askeri Çalışmalar
Kılavuz
Özet:
JSTOR Security Studies (Güvenlik Çalışmaları) koleksiyonu, dünya çapındaki perspektifleri kapsayan, uluslararası ve ulusal güvenlik sorunları ve dış politika konularında akademik ve politik araştırmaları bir araya getirmektedir. Bu disiplinler arası kaynak, kütüphaneciler, akademisyenler ve politika araştırmacıları ile işbirliği içinde ve akademisyenler ve profesyonellerden oluşan bir danışmanlık grubunun rehberliğinde oluşturulmuştur.
Serbest erişim
Konu:
Kimya
Kılavuz
Özet:
LearnChemistry, Kimya alanında hizmet veren, serbest erişimli veritabanıdır.
Abone
Konu:
Kütüphanecilik, tasnif, kataloglama, bibliyometri, bilgi yönetimi
Kılavuz
Özet:
Library, Information Science & Technology Abstract (LISTA), kütüphanecilik ve enformasyon bilimleri alanındaki yayınları derleyen danışma kaynağıdır. 1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, 600'den fazla çekirdek dergiye ek olarak 120’den fazla özel seçim ve öncelikli dergiyi indeksler.
Abone
Konu:
İşletme, Sağlık, Fitness, Spor, Moda, Eğitim, Bilim ve Kültür, Dinlence ve Eğlence
Kılavuz
Özet:
Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.
Abone
Konu:
Tıp, hemşirelik, diş hekimliği, veterinerlik
Kılavuz
Özet:
Tıp, hemşirelik, diş hekimliği ve veterinerlik alanında güvenilir tıbbi bilgilere erişim sağlar. National Library of Medicine tarafindan oluşturulan MEDLINE'nda, 4800'in üzerinde güncel biyotıp dergisi MeSH (Medical Subject Heading)konu baslıklarına göre indekslenmiştir.
Abone
Konu:
İngilizce Sözlük, Fransızca-İngilizce Sözlük, İspanyolca-İngilizce Sözlük, Tıp sözlüğü, Eş anlamlılar sözlüğü
Kılavuz
Özet:
Merriam Webster Unabridged Dictionary, İngilizce Sözlük, Fransızca-İngilizce Sözlük, İspanyolca-İngilizce Sözlük, Tıp Sözlüğü, Eş Anlamlılar Sözlüğü gibi eklentiler içermektedir.
Serbest erişim
Konu:
Hukuk ve mevzuat
Özet:
Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümleri bulunmaktadır.
Abone
Konu:
Haber Bültenleri, Gazete haberleri, Haber metinleri
Kılavuz
Özet:
Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.
 
Abone
Konu:
Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire haberleri
Kılavuz
Özet:
Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.
Serbest erişim
Konu:
Tarım, Tarih, Kaynakça / Kütüphanecilik / Bilgi kaynakları, Eğitim, Güzel sanatlar Genel İşleri, Avrupa Coğrafya / Antropoloji / Rekreasyon, Tarih (Genel) ve Tarih, Tarih Yardımcı Bilimler: Amerika, Dil ve edebiyat, Hukuk, Tıp, askeri bilim, müzik ve müzik kitapları, Deniz bilim, Felsefe, Psikoloji, Din, Siyaset Bilimi, Fen, Sosyal Bilimler, Teknoloji
Özet:
Kalkınmakta olan ülkelerin bilimsel araştırmalarına destek olmak için hazırlanmış bir açık erişim arşivleri dizini olan siteden birçok ücretsiz yayına ve veri tabanına erişmeniz mümkün.
Abone
Konu:
Davranış ve Sosyal Bilimler, Klinik Tıp, Sağlık Meslek, Yaşam ve Biyomedikal Bilimler, Yaşam Bilimleri, Tıbbi Beşeri Bilimler, Hemşirelik, Hasta Eğitimi, Farmakoloji, Fiziksel Bilimler ve Mühendislik, Halk Sağlığı, Bilim, Teknoloji, Geleneksel Çin Tıbbı
Kılavuz
Özet:
Lippincott Williams and Wilkins (LWW) dergisini kapsamaktadır. Referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır.
Abone
Konu:
Arkeoloji, Biyoloji, Tarih, Dil, Hukuk, Tıp
Kılavuz
Özet:
University Press, dünyadaki seçkin dergi yayıncılarından birisidir. Bu veritabanı Arkeoloji, Biyoloji, Tarih, Dil, Hukuk ve Tıp konularında 276 dergiye tam metin erişim sağlar.
 
Erişime açık olan dergileri görüntülemek için tıklayınız.
Abone
Konu:
Gazete haberleri, gazete makaleleri
Kılavuz
Mobil kullanım kılavuzu için lütfen buraya tıklayınız
 
Özet:

Her gün 120 ülkeden, 60 dilde, yaklaşık 7,000’in üzerinde günlük gazeteye ve magazin dergisine tam sayfa orijinal  baskısıyla aynı günde ulaşabileceğiniz güncel gazete ve magazin dergi kaynağıdır.

Gazetelerin 90 günlük geriye dönük arşivi ile beraber sunulan ''PressReader'' dünya çapında 20,000'den fazla kütüphane ve 12 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.

 
Abone
Konu:
İşletme, Sağlık ve Tıp, Sosyal Bilimler, Eğitim, Bilim ve Teknoloji, Beşeri Bilimler, Tarih, Sanat, Dil ve Edebiyat, Tezler ve Bitirme Ödevleri
Kılavuz
Özet:
ProQuest en geniş multidisipliner tam metin veri tabanlarından biridir. Proquest Central, 160’ın üzerinde konunun kapsandığı ProQuest’in en çok kullanılan 47 veri tabanını içermektedir. ProQuest Central Software & Information Industry Association (SIIA) tarafından En İyi Online Referans Hizmeti dalında 2010 CODIIE ödülünü kazanmıştır.

Proquest Central içerisinde yer alan veritabanları:

ABI/INFORM Complete (ABI/INFORM® Global, ABI/INFORM Dateline, ABI/INFORM Trade & Industry)

Konu:

İş, Ekonomik koşullar, Kurumsal stratejiler, Yönetim teorisi, Yönetim teknikleri, İş trendleri, Rekabet ortamı ve Ürün bilgileri, Muhasebe, Finans

Özet:

ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade and Industry ve ABI/INFORM Dateline ve veritabanlarından oluşur. Veritabanı binlerce tam metin dergi, tez, çalışma belgeleri, Economist gibi kilit öneme sahip ticaret ve ekonomi süreli yayınlarının yanı sıra ülke ve sektör odaklı raporları ve indirilebilir verileri içerir.

Accounting, Tax&Banking CollectionTM

Konu:

Muhasebe, vergi yönetimi, teftiş, vergi hukuku, mali hukuk, mali danışmanlık, mali yönetim, finansal risk yönetimi, bankalar, bankacılık sektörü, bankacılık hukuku, finans, mali kurumlar, finans hizmetleri sektörü, yatırımlar

Özet:

Muhasebecilere yönelik bir veri tabanıdır. Yüksek itibara sahip küresel ve bilimsel dergileri bir araya getirir. Güncel haberleri, konuları içerir.Ayrıca temel banka sektörü yayınlarında finans hizmetleri sektörü, bankacılık ve sektör trendleriyle ilgili bilgi aramaya olanak sağlar.

Advanced Techenologies & Aerospace Database

Konu:

Havacılık, astronomi, iletişim, bilgisayar ve bilgi teknolojisi, lazerler, katı hal malzemeleri ve cihazları, uzay bilimleri ve telekomünikasyon

Özet:

İleri teknoloji literatürünün geniş kapsamını sunan bu veritabanı 26 milyondan fazla A&I kaydı ve 1962 yılına dayanan 2.250'den fazla tam metin başlık içermektedir.

Agriculture Science Database

Konu:

Tarım, Çevre Bilimleri, Ekoloji

Özet:

Tarım ve ilgili alanlarda araştırma ve öğrenmeyi desteklemek için kaynak koleksiyonunu içerir. Bu veri tabanı, Kuzey Amerika'da yayınlanan önde gelen tarım dergilerini içermektedir. ProQuest Tarım Dergileri, Agricultural Research, Forest Products Journal, Journal of Animal Science, Journal of Soil and Water Conservation ve Plant Physiology dergisi gibi dergilere tam metin erişim sunar.

Arts & Humanities Database

Konu:

Sanat, Mimari, Tasarım, Tarih, Felsefe, Müzik, Edebiyat, Tiyatro ve Kültürel

Özet:

Arts and Humanities veri tabanı tam metin dergi veritabanıdır. Bu veri tabanında etnik çalışmalar, kadın çalışmaları, sosyoloji, kültürel çalışmalar ve daha fazlası dahil olmak üzere ilgili alanlardan tam metin dergilere erişim sağlamaktadır. Bu veritabanı özellikle görsel ve uygulamalı sanatlarda önemli bir kaynaktır.

Asian&European Business Collection

Konu:

Ülke Bilgileri ve İstatistikler, Kişiler ve Kurumlar, Politika ve Analiz, İş, Finans

Özet:

ProQuest Asian&European Business Collection dünyanın doğu bölgesine yönelik ekonomiler, şirketler, pazarlar ve bütün işletme durumlarına yönelik detaylı bilgilere erişilebilen veri tabanıdır.

Australia & New Zealand Database

Konu:

Avustralya ve Yeni Zelanda, Yerel ve bölgesel haberler

Özet:

Önde gelen Avustralya ve Yeni Zelanda gazetelerine erişim sunmaktadır. Fairfax Australia and Fairfax New Zealand, News Limited, the Australian Broadcasting Corporationdan gelen en son yerel, bölgesel ve ulusal haberlere erişim sağlar.

Biology Database

Konu:

Biyolojik kimya, Biyofizik, Botanik, Sitoloji ve histoloji, Çevre araştırmaları, Mikrobiyoloji, Mikroskopi, Zooloji

Özet:

Bu veri tabanı ünlü Biyoloji Bilimleri, MEDLINE ve TOXLINE veritabanlarını içerir. Akademik dergiler, ticaret ve endüstri dergileri, dergiler, teknik raporlar, konferans işlemleri, devlet yayınları ve daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından tam metin başlıklarına erişim sağlar.

Biological Science Database

Konu:

Biyokimya, Bitki bilimi, Balıkçılık, Ekoloji, Mikrobiyoloji

Özet:

Hayvan davranışı, sudaki yaşam ve balıkçılık, biyokimya, ekoloji, bitki bilimi, toksikoloji, viroloji, mikrobiyoloji, immünoloji genetiği, sağlık ve güvenlik bilimi, entomoloji ve endokrinoloji nörolojisi dahil olmak üzere biyolojik bilim alanlarının kapsamlı bir içeriğini sunar.

Business Market Research Collection

Konu:

İşletme

Özet:

Kullanıcıların üç kaynaktan ( Hoover's Company Profiles, OxResearch, Snapshots ) bilgi alarak şirket, sanayi, ekonomik ve jeopolitik pazar araştırmalarına erişimini sağlar : Hoover's Company Profiles - konum, finans, rakip ve daha fazlası dahil olmak üzere 40.000'den fazla küresel kamuya açık şirket hakkında bilgiye erişim sağlar OxResearch – Oxford ve diğer önde gelen üniversitelerde bölgesel ekonomik ve politik gelişmelerini kapsayan 1.000 öğretim üyesinden özlü makalelere erişim sağlamaktadır. Snapshots - 40'tan fazla sektörde ve 40 ülkede pazar araştırmasıyla ilgili genel bakış sağlar.

Canadian Business & Current Affairs Database

Konu:

Kanada Araştırmaları, Kanada İş Dünyası, Kanada Kültürü, Güncel Kanada Olayları, Kanada'da Eğitim, Kanada Edebiyatı, Kanada'da Dil, Kanada Tarımı, Kanada Tarihi, Kanada'da devlet ve politika

Özet:

Akademik dergilerden özel ilgi alanlarına yönelik dergilere ve genel magazinlere kadar geniş bir kapsamda Kanada’da yayınlanmış süreli yayınlara erişim olanağı sağlayan bir veri tabanıdır. Akademik dergiler genellikle Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Bilim alanında yayınlanmış en önemli dergileri içermektedir. Diğer dergiler ise halk politikası,gençlik/çocukluk, yaşam tarzı, sağlık, kültür v.b. konuları içermektedir. Veri tabanının içeriğini bilimsel dergiler, ticari dergiler, kitaplar, magazinler, gazeteler ve raporlar oluşturmaktadır.

Canadian Newsstream

Konu:

Gazete makaleleri, Kanada, Gazete haberleri

Özet:

Kanada’nın öncü yayıncıları tarafından yayınlanan yaklaşık 300 gazetenin (The Globe ve Mail başlıca olmak üzere) tam metinlerine erişimi sağlar.

Career & Technical Education Database

Konu:

Kariyer ve Meslek, Ticaret ve Endüstri, Teknik Kaynaklar, İş Arama

Özet:

ProQuest® Career and Technical Education mesleki bilgiye yönelik eksiksiz bir bilgi kaynağıdır. Veri tabanı 790 yayın içermekte ve bu yayınların 700’den fazlası tam metin olarak yer almaktadır. Öğrenci ve öğretim görevlileri bilgisayar bilimleri, sağlık, yapı sektörü, mekanik, satış, muhasebe, grafik dizayn, fotoğrafçılık başlıkları altında detaylı mesleki bilgilere erişebilirler.

Compunting Database

Konu:

Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Güvenliği, Veritabanı Tasarımı, Yazılım Geliştirme, Web Ticareti: LAN, WAN, İntranetler, İnternet

Özet:

Öğrencilerin ve fakültelerin bilgi teknolojisi ve bilgisayar bilimleri alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuştur. Computing Database, 500'den fazla kaynaktan 4,2 milyon tam metin makaleye erişim sağlamaktadır. Araştırmacılar bilimsel araştırmalar ve mühendislik literatürü için hayati önem taşıyan tüm grafiklere, diyagramlara, tablolara, fotoğraflara ve diğer birçok öğeye erişebilir.

Continental Europe Database

Konu:

İş, Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sosyal Bilimler, Eğitim ve Beşeri Bilimler

Özet:

Tam metin akademik dergilerinden oluşan multidisipliner bir koleksiyondur. Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Norveç gibi birçok Avrupa ülkesinde akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan içeriklere sahiptir. Her alanda araştırmacıların, bölgelerindeki en yeni bilimsel makalelere ulaşmalarına olanak tanıyan iş, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler de dahil olmak üzere tüm önemli konu alanlarına erişim sağlamaktadır.

Criminal Justice Database

Konu:

Suçbilim, Islah amaçlı idare, Ceza yasası, Ceza hukuku, Cezai yaptırımn, Bağımlılık, Aile yasası, Endüstriyel güvenlik, Rehabilitasyon

Özet:

ProQuest Criminal Justice Database uluslararası ceza hukuku’na yönelik kapsamlı bir veri tabanıdır. Ceza hukuku, kanun hükmü, ceza yönetimi, uyuşturucu ceza hükümleri, iyileştirme, aile hukuku ve endüstriyel güvenlik başlıkları altındaoldukça kapsamlı bir içeriğe sahiptir.

Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database

Konu:

Jeoastrofizik, Atmosfer, Akuatik Bilimler

Özet:

Meteorolojik ve Jeoastrofizik özetleri genişleterek, yapılandırılmış kelimeler ve indeksler yoluyla kapsamlı keşiflere imkan tanır. Aquatic Sciences and Fisheries özetlerinden elde edilen bibliyografik kayıtların tamamını içermektedir.

East & South Asia Database

Konu:

İş, Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sosyal Bilimler, Eğitim ve Beşeri Bilimler

Özet:

Çin, Hong Kong, Endonezya, Japonya, Malezya, Güney Kore, Filipinler, Singapur dahil olmak üzere Doğu ve Güney Asya ülkelerindeki akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan tam metin akademik dergiler sunmaktadır. İş, bilim, teknoloji, mühendislik, tıp, sosyal bilimler, siyaset bilimi, hukuk ve beşeri bilimler de dahil olmak üzere temel olarak bu konu alanları temsil edilmektedir.

East Europe, Central Europe Database

Konu:

İş, Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sosyal Bilimler, Eğitim ve Beşeri Bilimler

Özet:

Doğu ve Orta Avrupa bölgesindeki akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan tam metin akademik dergilere sahiptir. Bu koleksiyon Romanya, Polonya, Slovenya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Rusya Federasyonu, Slovakya, Macaristan, Letonya, Sırbistan, Estonya, Bosna ve Hersek, Ukrayna, Bulgaristan, Karadağ, Makedonya, Moldova, Arnavutluk ve Makedonya gibi ülkelerde yayınlanan içeriklere erişim sağlamaktadır.

Education Database

Konu:

Yetişkin eğitimi, İlköğretim, Yüksek öğrenim, Evde öğrenim, Orta öğretim, Özel ihtiyacı olanların eğitimi, Öğretmen eğitimi

Özet:

Education Database kullanıcılara 1.090 dan fazla en iyi eğitimsel yayına ve bu yayınların 800’dan fazlasının tam metinlerine erişim imkanı tanır. Education Database sadece ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine yönelik literatürü değil ayrıca özel eğitim, ev eğitimi, erişkin eğitimi ve yüzlerce ilişkili eğitim konusunu kapsamaktadır.

Engineering Database

Konu:

Mühendislik

Özet:

Mühendislik araştırmalarını desteklemek için, bu veritabanı; sivil, mekanik, çevresel, deprem, mekanik ve lojistik dahil olmak üzere yeni teknolojilerin ve mühendislik araştırmalarının en geniş ve en kapsamlı kapsamı için milyonlarca özet bilgiye kolayca erişim sağlar.

Environmental Science Database

Konu:

Çevre Bilimi

Özet:

Mühendislik, biyoteknoloji, bakteriyoloji, çevre bilimi, ekoloji ve biyoloji gibi disiplinlerdeki çeşitli uzmanlık alanlarından seçilmiştir. Veritabanı araştırmacılara bilimsel dergiler, ticaret dergileri, yeni kaynaklar, konferans içerikleri, raporlar, monografiler, kitaplar ve devlet yayınları gibi kaynak türlerinden tam metin yayınlara erişim sağlar.

Family Health Database

Konu:

Sağlık, Bakım, Beslenme

Özet:

Afet hazırlığı , obezite ve daha bir çok konu dahil olmak üzere çok çeşitli kamu sağlığı konularına yönelik olarak 1988'e kadar uzanan uluslararası bir kapsam sunmaktadır. Spor yaralanmasından kadın sağlığına, gıda ve beslenmeden ebeye, göz bakımından dişhekimine kadar uzanan koleksiyonda yer alan halk sağlığı konularını kapsamaktadır.

Global Breaking Newswires

Konu:

Haberler ve Gazeteler

Özet:

Dünya çapında en iyi haber ağı içeriğine erişim sağlayan tam metin haber veritabanıdır. Günde üç kez güncellenen, geleneksel baskı kaynakları veya çevrimiçi kaynaklar oluşan haber içeriğinin arşividir. Bu veritabanı, AP, Dow Jones Industrial News, dpa, AFP, Canadian Press ve diğerleri dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından en iyi haber ağı hizmetlerini içermektedir. Arapça, Fransızca, İtalyanca ve Almanca dahil olmak üzere çeşitli dillerde içerik mevcuttur.

Health & Medical Collection

Konu:

Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Farmakoloji, Mikrobiyoloji, İmmünoloji, Parazitoloji, Patoloji, Bulaşıcı hastalıklar, Kalp-damar hastalıkları

Özet:

Araştırmacılar, öğrenciler, öğretim üyeleri ve sağlık profesyonelleri için kapsamlı bir tıbbi bilgi kaynağıdır. Health & Medical Collection, tıbbi veritabanında bulunan klinik araştırma başlıklarını içermektedir.

Health Management Database

Konu:

Sağlık yönetimi, Sağlıkla ilgili meslekler, Hastaneler, Sigorta, Hukuk, İstatistik, İş, Yönetim, Personel, Etik

Özet:

Sağlık kurumları, hastane kütüphaneleri ve sağlık yetkililerine en yüksek kalitede içerik sağlamaktadır. Advanstar Communications, Inc., Australian Healthcare and Hospitals Association, Health Administration Press, HCPro, Inc., NewsRx and World Health Organization gibi 260'ın üzerinde yayın evinden akademik dergilerin ve tezlerin tam metnine erişim sağlar.

India Database

Konu:

İş, Tıp, Bilim, Teknoloji, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler

Özet:

Hindistan'daki akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan tam metin akademik dergilere erişim sağlamaktadır. İş, tıp, bilim, teknoloji, mühendislik ve sosyal bilimler gibi alanları kapsamaktadır.

International Newsstream

Konu:

Haberler ve Gazeteler

Özet:

ABD ve Kanada dışındaki ülkelerden gelen en son haberleri geçmişe dayanan arşivlerle birlikte sunmaktadır. Bu kapsamlı koleksiyonda tam metin gazete, haber bülteni, transkript ve dijital haberler yer almaktadır.

Latin America & Iberia Database

Konu:

İş, Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sosyal Bilimler, Eğitim ve Beşeri Bilimler

Özet:

Latin Amerika ülkelerinde akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yayınlanan tam metin akademik dergileri içermektedir. Bunlar arasında Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Nicaragua, Peru, Uruguay, and Venezuela, and also Spain and Portugal yer almaktadır.

Library Science Database

Konu:

Sosyal Bilimler, Kütüphane Bilimi, Bilgi Bilimi

Özet:

Kütüphane ve bilgi bilimi ile ilgili 150'den fazla yayına erişim sağlar. Library Science Database'de yer alan ana başlıklar için tam metin kaynaklara erişim sağlamaktadır.

Linguistics Database

Konu:

Dilbilim

Özet:

Dilbilim ve Dil Davranış Özetleri alnında birçok başlık dahil olmak üzere, dilbilimdeki tam metin dergileri ve diğer kaynakları içermektedir. phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics gibi dil çalışmalarının tüm yönlerini kapsamaktadır.

Materials Science Database

Konu:

Malzeme Bilimi

Özet:

1962'den günümüze kadar içerik barındıran veritabanı, metaller, polimerler, seramikler, kompozitler ve biyomateryaller ve korozyon, kalıplama ve döküm, arıtma, geri dönüşüm, test, son işlem, kaynak, ve şekillendirme gibi konuları kapsamaktadır.

Middle East & Africa Database

Konu:

İş, Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sosyal Bilimler, Eğitim ve Beşeri Bilimler

Özet:

Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yayınlanan tam metin akademik dergilere erişim sağlamaktadır. 320'den fazla akademik, güncel, tam metinli dergi içeriyor. İşletme, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler de dahil olmak üzere başlıca konu başlıklarını kapsamaktadır.

Military Database

Konu:

Askeri, Havacılık, Uzay Uçuşları, Savunma, Yurt Güvenliği, Terörizm, İnşaat Mühendisliği, Siyasi Bilimler, Uluslararası İlişkiler

Özet:

Devlet ve ordu alanlarına ait tüm konu başlıklarını içermektedir. Ordu, devlet, uluslararası ilişkiler, politika, kriminoloji, savunma, havacılık gibi ortama 550 başlık içermektedir. Bunların 410’dan fazlası tam metin şeklinde yer almaktadır.

Nursing & Allied Health Database

Konu:

Hemşirelik, Anlaşmalı sağlık, Fizyoterapi, Mesleki terapi, Sitoloji, Histoloji, Fizyoloji, Anatomi, Gerontoloji, Geriatri

Özet:

Hemşirelik alanında öncü dergilerin yanı sıra videolar, tezler, elektronik kitaplar ve çalışma yöntemleri gibi birçok yayın türü içermektedir. Kullanıcılara hemşirelik, sağlık, alternatif ve tamamlayıcı tıp ve daha fazlasını kapsayan güvenilir sağlık bilgileri sağlar. Sağladığı farklı türdeki materyaller ile teorik bilginin karışıklığını gidererek uygulamayı kolaylaştırmak amacı ile teorik bilgiyi pratik bilgi ile bütünleştirmeye yardımcı olur.

Political Science Database

Konu:

Siyasi Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Politika, Siyasi Ekonomi, Uluslararası Gelişme, Çevre Politikası

Özet:

ProQuest Political Science politika bilimi ve uluslararası ilişkilere yönelik 460 önemli yayına erişim imkanı tanır. Bu koleksiyon Worldwide Political Science Abstracts indekslenmiş 430 yayının tam metnini içermektedir.

Psychology Database

Konu:

Davranış psikolojisi, Klinik psikoloji, Gelişimsel psikoloji, Nöroloji, Kişilik, Psikobiyoloji, Psikometri, Sosyal psikoloji

Özet:

Psikoloji Veritabanı, öğrenciler, öğretmenler ve araştırmacılar için ProQuest’in yüksek erişilebilirlikteki tam metin kaynağıdır. Tezlerin ve eğitim videolarının da dahil olduğu çeşitli içerik kaynakları ile önde gelen psikoloji ve psikosomatik yayınlardan tam metin içeriklere sahiptir.Klinik ve sosyal psikolojiye ek olarak, aynı zamanda genetik, işletme ve ekonomi psikolojisi, iletişim, kriminoloji, bağımlılık, nöroloji, sosyal refah ve daha fazlası dahil olmak üzere ilgili konu başlıklara da erişim sağlamaktadır.

Public Health Database

Konu:

Sağlık Bilimleri, Halk Sağlığı

Özet:

Öğrenciler, öğretmenler, araştırmacılar ve profesyoneller için halk sağlığı konusunda içerik sunmaktadır. 500'den fazla bilimsel dergi de dahil olmak üzere 700'den fazlası tam metin olan 900'den fazla halk sağlığı hakkında literatüre erişimi sağlar.

Publicly Available Content Database

Konu:

Multidisipliner

Özet:

Diğer veritabanlarını ve koleksiyonlarını tamamlamak üzere tasarlanan bu multidisipliner veritabanı, dünyanın her yerinden açık erişim veya lisanssız çeşitli kaynaklardan halka açık bilimsel içerik sunar. arXiv gibi ana konu depolarından ve ayrıca açık erişim dergilerinden gelen içeriği içerir.

Religion Database

Konu:

Din, Dini çalışmalar, Hıristiyanlık, Yahudilik, Budizm, İslam, Hinduluk, Mormonluk, Bahailik, Katoliklik

Özet:

ProQuest Religion dünya üzerinde bulunan dini inançlara yönelik ilahiyat ile ilgili çalışmalar ve yorumlar içermektedir. ProQuest Religion dini gazeteler, doktrinler ve filozofiler üzerine bilgilendirici detaylar ve din tarihi üzerine bilimsel raporlar içermektedir.

Research Library

Konu:

İş, Sağlık ve Tıp, Tarih, Edebiyat ve Dil, Bilim ve Teknoloji, Sosyal Bilimler, Sanat

Özet:

ProQuest Research Library 150 konu alanına yönelik bilimsel dergiler, ticari yayınlar, magazinler ve güncel kaynakların kombinasyonu ile oluşturulmuş multidisipliner bir kaynaktır. ProQuest Research Library işletmeden bilime, edebiyattan politikaya çeşitli alanlarda geniş bir akademik içeriğiği kapsamaktadır.

Science Database

Konu:

Genel bilim, Malzeme bilimi, Havacılık, Mühendislik, Bilgisayarlar, Fizik, Telekomünikasyon, Ulaşım, Askeri

Özet:

ProQuest Science Database uygulamalı ve genel bilimler için benzersiz bir araştırma desteği sağlamaktadır. Akademik alanda araştırma yapan öğrenciler için geniş bir kaynak erişimi sağlamaktadır.

Social Science Database

Konu:

Antropoloji, Kriminoloji, Ekonomi, Eğitim, Siyaset bilimi, Psikoloji, Sosyal hizmetler, Sosyoloji

Özet:

ProQuest Social Science Database sosyal bilimler alanında çeşitli bilimsel dergilere erişim sağlayan eşsiz bir kaynaktır. Bu veritabanı 1.000’nin üzerinde yayın içermekte ve bu yayınların yaklaşık 700 adedi tam metin olarak yer almaktadır.

Sociology Database

Konu:

Topluluk ve Zihin Sağlığı Hizmetleri, Kriz Müdahale, Aile ve Sosyal Yardım, Gerontoloji, Yoksulluk ve Evsizlik, Sosyal Çalışmada Profesyonel Konular, Bağımlılıkla İlgili Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışma Eğitimi, Sosyal Çalışma Uygulaması, Şiddet, İstismar, İhmal

Özet:

Sosyoloji veritabanı, sosyal politika, sosyal bakım, sosyal hizmetler, sosyal antropoloji, toplumsal cinsiyet çalışmaları, gerontoloji, sosyal psikoloji ve nüfus çalışmaları gibi alanlardan ilgili başlıkları da içeren uluslararası sosyoloji ve sosyal çalışma literatürünü kapsamaktadır. Sociological Abstracts and Social Services Abstracts yer alan temel içeriğin tam metinlerine erişimi sağlar.

Telecommunications Database

Konu:

Telekomünikasyon, Bilgisayar uygulamaları, Veri iletişimi, Veri iletim sistemleri, Elektronik veri işleme, Enformasyon bilimi, Enformasyon teorisi, Radyo, Televizyon, Kablosuz iletişim

Özet:

Endüstri ve telekomünikasyon alanında 140 yayına erişim sağlamaktadır. Bu yayın 115 tanesi tam metin olarak yer almaktadır.

Turkey Database

Konu:

İşletme, Ekonomi, Tıp, Bilim ve Teknoloji, Sosyal Bilimler ve Siyasi Bilimler

Özet:

Türkiye Veri Tabanı, Türkiye'de akademik yayın yapan kuruluşlar ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan tam metin akademik dergileri içermektedir. İş, bilim, teknoloji, tıp, sosyal bilimler, siyaset bilimi ve beşeri bilimler gibi temel konu alanları temsil edilmektedir.

UK & Ireland Database

Konu:

İş, Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sosyal Bilimler, Eğitim ve Beşeri Bilimler

Özet:

U.K. & İrlanda Veri Tabanı, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yayınlanan tam metin akademik dergiler sunmaktadır. İş, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler de dahil olmak üzere başlıca konu alanlarını kapsamaktadır.

US Newsstream

Konu:

Haberler ve Gazeteler

Özet:

Kullanıcıların ABD’deki mevcut haber içeriğini ve 1980’lere uzanan arşivlere ulaşmalarını sağlar. Tam metin Gazeteler, yayın transkriptleri, blogları ve haber sitelerini içerir. Araştırmacılara, New York Times, Chicago Tribune, Los Angeles Times, The Wall Street Journal ve Washington Post gibi içeriklere ABD'deki güncel haber kaynaklarına erişim sunan kapsamlı bir koleksiyondur.
 
Abone
Konu:
Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat, İşletme, Eğitim, Doğal ve Fiziksel Bilimler, 
Kılavuz
Detaylı Bilgi
Özet:
Proquest Dissertations and Thesis Global, sahip olduğu 4,9 milyondan fazla tez (tam metin, özet) ile editörler tarafından bir araya getirilmiş en büyük tez kaynağıdır. ProQuest Dissertations & Theses the Library of Congress’in resmi tez deposudur ve National Library of Canada’nın yayıncı ortağıdır.
Serbest erişim
Konu:
Multidisipliner
Özet:
Diğer veritabanlarını ve koleksiyonlarını tamamlamak üzere tasarlanan bu multidisipliner veritabanı, tümü açık erişim veya lisanssız olan bir dizi farklı kaynaktan halka açık içerik için tam metne bağlantılar sunar. ArXiv gibi ana konu depolarından ve ayrıca açık erişim dergilerinden gelen içeriği içerir. İçerik, dergi makaleleri, ön baskılar, kitaplar, konferans raporları ve raporları içerir.
Serbest erişim
Konu:
Tıp, Hemşirelik, Dişçilik, Veterinerlik, Sağlık Sistemi, Klinik bilimleri
Kılavuz
Özet:
Pubmed, biyomedikal literatür için MEDLINE’dan 20 milyondan fazla atıf bilgisi ile yaşam bilimleri dergileri ve çevrimiçi kitapları içerir.
Abone
Konu:
Kimya
Kılavuz
Özet:
Reaxys veri tabanı; organik ve inorganik kimya, malzeme bilimleri, çevre sağlığı ve güvenliği alanlarında web tabanlı çözümler sunmaktadır. Veri tabanı ile madde ve reaksiyon dosyalarına, tekli ve çoklu adım reaksiyonlarına ulaşılabilmektedir. 23 milyondan fazla reaksiyon, 19 milyondan fazla madde bilgisi, dergi makaleleri ve patent kayıtlarından gelen toplamda 500 milyon veri mevcuttur.
Abone
Konu:
İş, Ekonomi, Ekonomi Haberleri
Kılavuz
Özet:
Bölgesel iş dünyası yayınları için kapsamlı tam metin bilgiler sağlamaktadır. Özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınlarından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.
Serbest erişim
Konu:
Ekonomi
Özet:
RePEc (Research Papers in Economics), ekonomi ve ilgili alanlardaki araştırmaların yaygınlaştırılması için 82 ülkede yüzlerce gönüllünün işbirlikçi çabaları sonucu ortaya çıkmış, ve ekonomi alanında faaliyet gösteren bir proje kapsamında ortaya çıkmıştır.
Serbest erişim
Konu:
Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi
Özet:
Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'ne erişim sağlar.
Abone
Konu:
Analitik Kimya, Biyomoleküler Kimya, Biyometal, Biyoteknoloji, Katalizörler, Kimyasal Biyoloji, Kristal Mühendisliği, Çevre Bilimi, Yeşil Kimya, İnorganik Kimya, Malzeme Bilimi, Medikal Bilimleri, Nano Teknolojı, Doğal Ürünler, Organik Kimya, Fotokimyasal Bilimler, Fotobiyolojik Bilimler, Fiziko-Kimya, Polimer Bilimler, Yumuşak Malzemeler, Sistemler Biyolojisi
Özet:
Kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Royal Society of Chemistry (RSC), dünya çapında kimya ve ilgili konularda çalışma yapan kullanıcılara hizmet vermektedir.
Abone
Konu:
İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp
 
SAGE kullanım materyalleri için tıklayınız.
Özet:
SAGE Premier, İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi birçok disiplina ait 1023 dergiye 1999'dan itibaren tam metin erişim imkanı sunar.
Abone
Konu:
Fen, mühendislik, tıp, beşeri bilimler
Kılavuz
Özet:
Elsevier yayınevinin çıkarmış olduğu fen, mühendislik, tıp ve beşeri bilimler ile ilgili dergilere tam metin erişim olanağı sağlar ve 2280 den fazla dergiyi kapsar.
 

Scopus

Abone
Konu:
Sanat ve insani bilimler, fen bilimleri, teknoloji, tıp, sosyal bilimler
Kılavuz
Özet:
Sciverse Scopus bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan büyük bir özet ve atıf veritabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5000'in üzerindeki yayıncının 18.500'ün üzerindeki dergisini kapsamaktadır.
Abone
Konu:
Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık
Kılavuz
Özet:
Sobiad, Türkiye merkezli 800'den fazla dergide yayınlanan makalelerin yer aldığı ve 5 milyondan fazla atıfın bulunduğu bir veritabanıdır. Sobiad aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.
Abone
Konu:
Bağımlılık çalışmaları, Antropoloji, İletişim, İktisat, Etik, Aile çalışmaları, Cinsiyet çalışmaları, Uluslararası ilişkiler, Hukuk, Görsel basın, Azınlık çalışmaları, Siyaset bilimi, Psikoloji, Kamu refahı, Sosyal hizmet, Şehir çalışmaları
Kılavuz
Özet:
Sosyal bilimler ile ilgili olan bu danışma kaynağı, 1900’lü yıllara dayanan beşeri bilimler ve sosyal bilimlerdeki geniş yelpazeli ve önemli dergiler için üstün nitelikli indeksleme sağlar. İçeriğinde; kitap eleştirilerini de içeren 1 milyona yakın indeks, International Index, Social Sciences & Humanities Index, and Social Sciences Index’in de içinde bulunduğu kapsamlı içerik ve 1900’lü yıllara dayanan indeksleme barındırır.
Abone
Konu:
Klinik Bilimler, Fizik Bilimleri ve Yaşam Bilimleri
Kılavuz
Özet:
Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 39 dergi içermektedir. Bu koleksiyon, bir çok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır.
 
Dergi Listesi için tıklayınız.
 
Abone
Konu:
Klinik Bilimler, Fizik Bilimleri ve Yaşam Bilimleri
Kılavuz
Özet:
Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır. Abonelik yapılan yıla ve bir önceki yıla arşiv haklarıyla beraber erişim verilir.
 
Dergi Listesi için tıklayınız.
 
Abone
Konu:
İktisat, Ekonomi, Finans, Sosyal Bilimler, Hukuk, Yönetim Bilimleri, Filozofi ve Hukuk
Kılavuz
Özet:
Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, felsefe ve hukuk alanlarında yayın yapan 46 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır.
 
Dergi Listesi için tıklayınız.
 
Abone
Konu:
Kimya, fizik, astronomi, mühendislik, çevre bilimleri, matematik, bilgisayar, yer bilimleri, tıp, ekonomi, hukuk
Kılavuz
Özet:
Springer Yayınevi'nin kimya, fizik, astronomi, mühendislik, çevre bilimleri, matematik, bilgisayar, yer bilimleri, tıp, ekonomi, hukuk gibi konularındaki dergilerine tam metin erişim sağlar. Lisans anlaşması kapsamında 2296 dergiye erişim sağlanmakatadır. Ayrıca; 483 adet dergiye de Açık Erişim yoluyla erişim sağlanmaktadır.
 
Dergi Listesi için tıklayınız.
Açık Erişimli Dergi Listesi için tıklayınız.
 
Satın
Konu:
Dünya ve Çevre Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım, Davranış Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Hukuk
Kılavuz
Özet:
Springer Yayınevi'nin Dünya ve Çevre Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım, Davranış Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Hukuk, Matematik ve İstatistik ile Fizik ve Astronomi gibi konularındaki e-kitaplarına erişim sağlar.
Satın alınan koleksiyonlar;
 • Behavioral Science 2005-2009
 • Earth and Environmental Science 2005-2007
 • Humanities, Social Sciences and Law 2005-2009
 • Mathematics and Statistics 2005-2008
 • Physics and Astronomy 2005-2008
Abone
Konu:
Sağlık bilimleri, yaşam ve tabiat bilimleri, teknoloji, tıp, sanat ve insani bilimler, sosyal bilimler, işletme, eğitim
Kılavuz
Özet:
Taylor and Francis Yayınevinin 1,200 den fazla dergisine 1997 yılından günümüze, tam metin erişim imkanı sağlayan bir veritabanıdır. Sağlık bilimleri, yaşam ve tabiat bilimleri, teknoloji, tıp, sanat ve insani bilimler, sosyal bilimler, işletme ve eğitim konularını kapsamaktadır.
Abone
Konu:
Eğitim
Kılavuz
Özet:
Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, en popüler 280 öğretmen & yönetici dergisinin ve magazininin indeks / özet bilgilerini içerir.
Abone
Konu:
e-Uygulama
Kılavuz
Özet:
Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler,usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Turnitin'in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. Turnitin'i kullanmak isteyen akademik personelin (sadece tam zamanlı) kurumsal e-posta adresleri ile (...comu.edu.tr) erdemciftcibasicomu.edu.tr veya gulatacomu.edu.tr adresine ad/soyad, akademik/idari pozisyon, ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri gereklidir.
Serbest erişim
Konu:
Projeler
Özet:
TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı, TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin kesin raporlarını içermektedir. Proje raporlarının tam metinlerine veri tabanından tarama yaparak ücretsiz erişim sağlanmaktadır.
Serbest erişim
Konu:
Patentler
Özet:
Türk Patent Enstitüsü'nün patentlerinin listelendiği ve görüntülendiği veritabanıdır.
Abone
Konu:
Sağlık Bilimleri (tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, beden eğitimi ve spor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji vb)
Kılavuz
Özet:
Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan 281 Türk dergisini kapsayan ve Türkiye Klinikleri tarafından sunulan bir veritabanıdır. Veritabanı kullanımı öncesi bir defaya mahsus üniversite internet ağı üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.
Kayıt Adresi
 
 
 
Serbest erişim
Konu:
Mühendislik ve Temel Bilimler
Özet:
1992'den günümüze Temel ve Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik alanlarında Türkiye'de yayınlanan dergileri içeren veri tabanı, alanındaki araştırmacılara ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır.
Serbest erişim
Konu:
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Özet:
2002 yılından itibaren Web’den erişime açık olan, içeriğine Ulusal Veri Tabanları kapsamına Din ve İnanç Araştırmaları ve Hukuk konu alanları da dahil edilen SBVT, ülkemizdeki sosyal ve beşeri bilimler alanındaki araştırmacılara ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Veri tabanı 28 ayrı konu başlığı altında Türkiye’de yayımlanan süreli yayınları içermektedir. Veri tabanına giren dergiler uluslararası standartlar ölçüsünde belirlenen “Dergi Değerlendirme Kriterleri” doğrultusunda “SBVT Komitesi” danışmanlığında değerlendirilerek seçilmektedir.
Serbest erişim
Konu:
Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık, Hemşirelik
Özet:
1996 yılından bu yana Web'den kullanıcıların erişimine açık olan Tıp Veri Tabanı, Sağlık Bilimleri (Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık, Hemşirelik vd.) alanında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki makaleleri kapsamaktadır. Veri tabanı, sağlık bilimleri alanında çalışan araştırmacılara, konuyla ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Veri tabanına giren dergiler, uluslararası standartlar ölçüsünde belirlenen "Dergi Değerlendirme Kriterleri" doğrultusunda, "Tıp Veri Tabanı Komitesi" tarafından değerlendirilerek seçilmektedir.
Serbest erişim
Konu:
Tarım, Ormancılık, Veterinerlik, Hayvancılık, Su Ürünleri, Gıda ve Biyoloji.
Özet:
Ülkemizde tarım, ormancılık, veterinerlik, hayvancılık, su ürünleri, gıda ve biyoloji alanlarında yayınlanan dergileri içermektedir.
Serbest erişim
Konu:
Sağlık, Ziraat, Tarih, Kültür, Hukuk, Ekonomi, Tıp, Enerji, Sağlık, Dil, Biyoloji, Kimya v.s. hemen her alan
Özet:
eScholarship, California Üniversitesi'ne açık erişim bilimsel yayıncılık hizmetleri sağlamakta ve dünya çapında bilim adamlarına dinamik bir araştırma platformu sunmaktadır.
Abone
Konu:
Tıp
Kılavuz
Özet:
UpToDate dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynaklarından biridir. UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış bir veri tabanıdır. Up to Date; doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak vermektedir. UpToDate veri tabanı, 25 Uzmanlık alanında, 6900’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 11.600’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir. UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüzü ile dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları arasında yer almaktadır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanmasi ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

UpToDate aboneliğimiz, UpToDate Anywhere aboneliğine yükseltilmiştir: UpToDate Anywhere ile mobil kullanım ve her yerden erişim imkanı sağlanmaktadır. Kurumumuz ağı üzerinden bir kez kayıt yaptıktan sonra, oluşturulan kullanıcı adi ve şifre ile UpToDate'e evlerden/telefon ve tabletlerden erişmek mümkün olacaktır. Şifrenizin aktif kalması için 90 günde bir Uptodate kişisel hesabınıza kurum içinden “Log in/Giriş” yapmanız gerekmektedir.
Kayıt işlemi: ( İlk kayıt için UpToDate'e kurum internet ağından girilmesi gerekmektedir. Kurum internet ağından girildiğinde herhangi bir e-posta adresi ile kayıt oluşturabilirsiniz.)
 
Uptodate Anywhere Kayıt/Mobil Erişim Kılavuzu    
Uptodate Anywhere Mobil Aplikasyon Kullanım Kılavuzu
 
Abone
Konu:
Tıp, Anatomi
Kılavuz
Mobil Erişim Kılavuzu
Özet:
Visible Body Human Anatomy Atlas, özel çizimleri ve eklentileri ile 3D, arttırılımış gerçeklik içeren anatomi eğitim aracıdır. Veri tabanı mobil cihazlardan ilgili uygulamalar ile öğrencinin her yerde kullanabilmesi için offline olarak da çalışır. Visible Body Human Anatomy Atlas bir anatomi genel referans kaynağı olup 3 boyutlu bir görselleştirme ve öğrenme aracıdır ve insan vücuduna ait sistemleri keşfetmek ve etkileşime girmek için kullanılır. 5,000'in üzerinde etkileşimli, tıbbi olarak tutarlı erkek ve kadın anatomik yapısı içerir. İçerik önde gelen anatomistler tarafından denetlenerek, tıp eğitimi almış medikal ilustratörler tarafından yaratılmıştır. Sistemik ve bölgesel anatomiye ek olarak, duyular, kas hareketleri, ve 25 kesit görüntü içermektedir.
Abone
Konu:
Sosyal bilimler, Fen bilimleri, Güzel sanatlar, Beşeri bilimler
 
Online Türkçe tanıtım ve kullanım sunumu için tıklayınız.
WOS - ResearcherID Online Türkçe tanıtım ve kullanım sunumu için tıklayınız.
 
Özet:
Sosyal bilimler, Fen bilimleri, Güzel sanatlar ve Beşeri bilimler alanlarındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veritabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir.
Abone
Konu:
Haber beslemeleri, Web haberleri
Kılavuz
Özet:
Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir.
Abone
Konu:
İşletme , Kimya, Bilgisayar, Çevre, Eğitim, Mühendislik, Hukuk, Matematik, İstatistik, Tıp, Fizik, Astronomi, Psikoloji, Sosyal Bilimler
Kılavuz
Özet:
İşletme , Kimya, Bilgisayar, Çevre, Eğitim, Mühendislik, Hukuk, Matematik, İstatistik, Tıp, Fizik, Astronomi, Psikoloji, Sosyal Bilimler konularında yayınlanmış 1485 tam metin dergiyi kapsamaktadır. Dergilerin geriye dönük arşivi EKUAL kapsamında 1997 yılına kadar inmektedir. Üniversitemiz ağı üzerinden Wiley Online Library platformunda kurumsal e-posta ile kişisel hesap oluşturulması halinde 60 gün süreyle kampüs dışından oturum açarak erişim sağlanabilmektedir. 60 günde bir kurum ağından oturum açılması halinde bu süre güncellenecektir.