Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Turnitin & iThenticate Veri Tabanları Kullanıcı Eğitimi Gerçekleştirildi.

Turnitin & iThenticate Veri Tabanları Kullanıcı Eğitimi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız aracılığı ile Troia Kültür Merkezi Doç. Dr. Mustafa AKSOY Amfisi'nde Turnitin & iThenticate veri tabanları kullanıcı eğitimi gerçekleştirildi.