Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerine Kütüphane Eğitimi Verildi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Sınıf Öğrencileri Kütüphane Eğitimi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. sınıf öğrencilerine Başkanlığımız personelleri Öğretim Görevlisi Esra ARSLAN ve Kütüphaneci Büşra BİLİR tarafından kütüphane tanıtımı ve akademik kütüphane eğitimi gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere kütüphane binaları tanıtılmış, kütüphane hizmetleri, kütüphanenin basılı ve elektronik kaynaklarına erişim, kütüphane kullanımı konularında ayrıntılı olarak bilgi verilmiştir.