Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Oryantasyon Programı Kapsamında Öğrencilere Kütüphane Eğitimi Verildi.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Oryantasyon Programı - Kütüphane Tanıtımı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı oryantasyon programı kapsamında personelimiz Kütüphaneci Büşra BİLİR tarafından kütüphane tanıtımı, kütüphane hizmetleri, kütüphanenin basılı ve elektronik kaynaklarına erişim, kütüphane kullanımı konularına yönelik sunum gerçekleştirilmiştir.