Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Wiley Dergilerinde Makale İşlem Bedeli Ödemeden Makale Yayınlayabilirsiniz.

Wiley Dergilerinde Makale İşlem Bedeli Ödemeden Makale Yayınlayabilirsiniz.

Ulusal düzeydeki ilk “Oku ve Yayımla” anlaşması olan Wiley Açık Erişim (AE) Anlaşması kapsamında, Türkiye’deki bütün EKUAL üyesi kurumların yazarlarının, Web of Science (WOS)’da yer alan, Q1 ve Q2 Grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold Dergileri'nde (Hindawi hariç) “Research Article”, “Review Article”, “Data Article” ve “Rapid Publicaition” türündeki yayınları AE desteği kapsamında olacaktır. EKUAL Üyesi Kurum araştırmacılarınca, kapsam içindeki Wiley dergilerine gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınların, yazarın istemesi halinde, Makale İşlem Ücreti (APC) ödenmeden, Açık Erişimli yayımlanması mümkün olacaktır.

Anlaşma kapsamında "yıllık AE makale yayımlama kotası" bulunmaktadır ve her kuruma özel olarak ayrılmış bir kota bulunmamaktadır. Yazarın istemesi halinde, “ilk gelen sıraya girer” kuralına uygun olarak sıraya girecek ve halihazırda kotada AE makale yayımlatma hakkı bulunması durumunda, makalenin AE yayımlanması için ULAKBİM tarafından onay verilecektir.

AE desteği verilecek yayınlarla ilgili olarak; hibrit dergilerdeki yayınların 01 Ocak 2023 ve sonrası kabul edilmiş olması yeterlidir, altın açık erişim dergilerde ise 01 Ocak 2023 ve sonrasında gönderilmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.  

AE desteği sağlanacak yayının, yazarlarından birinin EKUAL Üyesi kurum çalışanı olması ve yayındaki ismi altında üye kurum adının geçmesi yeterlidir. Araştırmacılarımız, makalelerini AE olarak yayımlatmak istemeleri durumunda, Wiley’e makale başvurusu yaparken, başvuru formlarına kurumsal epostalarını kaydetmeleri AE onay süreçlerinin sorunsuz işlemesi açısından önemlidir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Dergi listesi için lütfen tıklayınız.

Ekler

TÜBİTAK ULAKBİM ve Wiley Ücretsiz Açık Erişim Makale Yayımlama Anlaşmasının Temel Unsurları.pdf
Wiley AE Analaşması Hakkında Hatırlatmalar ve Bilgilendirme Notları.docx