Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kullanım Süresi Aşım Bedellerinin Ödenmesi

Kullanım Süresi Aşım Bedellerinin Ödenmesi

Ödünç alınan yayınların zamanında iade edilmemesi nedeniyle oluşan kullanım süresi aşım bedellerinin aşağıda bilgileri yer alan hesaba yatırılarak, dekontun ödünç iade bankosuna ibraz edilmesi veya kutuphane@comu.edu.tr adresine e-mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Ziraat Bankası 18 Mart Üniversitesi Şubesi

Hesap No: 2294-17000-5028

IBAN: TR71 0001 0022 9400 0170 0050 28

Açıklama: Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, "Kitap Gecikme Bedeli Ödemesi"