Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kimya Araştırmalarında İnovasyonu Güçlendirmek için Reaxys Webinar Serisi

Kimya Araştırmalarında İnovasyonu Güçlendirmek için Reaxys Webinar Serisi

Kimya Araştırmalarında İnovasyonu Güçlendirmek için Reaxys Webinar Serisi 23 Mayıs'ta başlıyor.

10 farklı oturumda gerçekleştirilecek, Zoom üzerinden Türkçe olarak sunulacak eğitimlere ücretsiz kayıt olmak için lütfen tıklayınız.

Eğitim Adı

Tarih

Saat

Giriş

23/05/2023

15:00

Total Sentez

25/05/2023

15:00

Kataliz

30/05/2023

15:00

Biyoaktivite Verileri ve Hedef Arama

01/06/2023

15:00

Yeşil Kimya

06/06/2023

15:00

Tarım ve Gıda Kimyası

08/06/2023

15:00

Malzeme Bilimi

13/06/2023

15:00

Spektroskopi

15/06/2023

15:00

Fikri Mülkiyet

20/06/2023

15:00

Soru ve Cevap

22/06/2023

15:00

Ekler

Reaxys Webinar Serisi Programı.pdf