Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ÇOMÜ Kütüphanesinden Yeni bir Abonelik : HukukTürk Veritabanı

HukukTürk Veri Tabanı Erişime Açılmıştır.

HukukTürk veri tabanı, Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Kanun Gerekçeleri, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi  faydalı servisleri bünyesinde bulundurmaktadır. HukukTürk veri tabanında her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararları, Genelgeler, Tebliğler), Kanun maddeleri, konuları ile ilişkilendirilip özü yazılmış tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları) ve Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün işlenmektedir. 

HukukTürk veri tabanına erişim için lütfen tıklayınız.

HukukTürk kullanım kılavuzu için lütfen tıklayınız.

HukukTürk Rehber Video

Veri tabanına, ÇOMÜ Yerleşkeleri içerisinde kampüs ağından ücretsiz erişim sağlanırken yerleşke dışından kampüs dışı erişim ayarlarını yaparak erişim sağlayabilirsiniz.

Ekler

HukukTürk Kullanım Kılavuzu.pdf