Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

DeGruyter Linguistic Minorities in Europe Deneme Erişimine Açıldı (01 Nisan-30 Nisan)

DeGruyter Linguistic Minorities in Europe Deneme Erişimi

Yeni ve hakemli bir veritabanı olan LME, Avrupa’daki yerli ve göçmen dilsel azınlıklara ilişkin detaylı dokümantasyon sağlar. İçerisinde Hırvatça, Frizce, Macarca, Sami dilleri ve Türkçe dilleri de mevcuttur. 

Dilsel açıklamalar, demografik bilgiler, standardizasyon, tutumlar, yeniden canlandırma ve sürdürme, eğitim, medya ve diğer kültürel uygulamalar, kurumları içeren genel bakış makaleleri ve sosyobilimsel, psikodilbilimsel, etnik dilbilimsel bakış açıları da dahil olmak üzere birçok konu alanında derinlemesine araştırma makaleleri, ses dosyaları, videolar, haritalar ve fotoğraflar gibi kaynaklara erişim sağlar.

Oldukça kaliteli ve hakem değerlendirmeli bir veri tabanı olan LME, dilbilim, kültürel çalışmalar ve siyaset bilimi alanlarındaki tüm araştırmacılar, öğrenciler, politikacılar ve STK’lara farklı kaynaklar sunmaktadır.

Deneme erişimi için lütfen tıklayınız. 

Ekler

DeGruyter LME.pdf