Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ÇOMÜ Kütüphanesinden Yeni bir abonelik : Reaxys & Reaxys Medicinal Chemistry

Reaxys & Reaxys Medicinal Chemistry Erişime Açıldı

Reaxys, organik, inorganik kimya ve ilgili disiplinlerdeki araştırmacılar için web tabanlı çözümler sunmaktadır. CrossFire Belstein, Gmelin ve Patent Chemistry veri tabanlarının birleştirilmiş içeriğine dayanır. Veri tabanı ile madde ve reaksiyon dosyalarina, tekli ve çoklu adım reaksiyonlarına ulaşılabilmektedir. İlaç geliştirme, çevre sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve malzeme bilimi dahil tüm kimya araştırmalarını desteklemek için tasarlanmış olan Reaxys araştırmacılar için yanıtlara giden en kısa yoldur.

Özellikleri;

  •  Marvin JS ve ChemDraw JS ile çizim yaparak tarama yapabilme, yerel dosyalarınızı Reaxys’e aktarabilme.
  • Query Builder ile komplike araştırma sorguları oluşturabilme.
  • Reaxys’e özgü indeks terimlerinin yanı sıra biyomedikal veritabanı Embase’den sağlanan EMTREE farmakolojik ve tıbbi terimler (Bu indeks terimleri Elsevier’e özgüdür)
  • 105 patent ofisinden ve 170 IPC sınıfından patentlere erişim linki, İngilizce dili dışında yer alan patentlere ait istem ve abstraktların İngilizce tercümesi.
  • Erişiminize açık olmayan makale ve dokümanlardan sağlanan deneysel prosedür dahil birçok kritik bilgiye hızlı erişim.

Erişim için lütfen tıklayınız.