Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ASME Digital Library Veritbanı Deneme Erişimine Açıldı (15 Mart - 15 Nisan)

ASME Digital Library Veritbanı Deneme Erişimi

1880 yılında kurulan The American Society of Mechanical Engineers (ASME), 140,000’den fazla makine mühendisini ve dünya çapında üyeleri birleştiren profesyonel bir organizasyondur.

Derneğin kurucuları, 19. yüzyılın sonlarında önde gelen makine mucitleri ve teknik yenilikçiler arasında yer almaktadır. En önemli ilgi alanları arasında, mekanik üretimde ve makine dizaynında güvenilirliği ve dayanıklılığı arttırmak amacıyla araçlar ve makine parçaları için standartlar geliştirmek bulunmaktadır. Zamanla ASME çok sayıda teknik alan ve endüstri dalı için mühendislik standartları geliştirmiştir. Bunların arasında boru hattı üretimi, asansör ve yürüyen merdivenler, malzeme mühendisliği, gaz türbinleri ve nükleer enerji sayılabilir.

ASME Digital Library, Makine Mühendisliği ve ilgili konu alanlarındaki 32 uluslararası hakemli dergiye ve konferans tutanaklarına erişim sağlar.

ASME Digital Library veritabanı deneme erişimi için lütfen tıklayınız.

Ekler

ASME Digital Library.pdf