Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Legal Online Veri tabanı Deneme Erişimine Açılmıştır. (09 Ekim - 31 Aralık)

Legal Online Veri tabanı Deneme Erişimi

Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veri Tabanı” ile 22.000’den fazla makaleye, 650’den fazla dergiye, 400’den fazla kitaba, “Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere,71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe, tek tıkla ve pratik bir şekilde erişim imkanı mevcuttur.

Deneme erişimi kapsamında kitap ve dergilere erişim için lütfen tıklayınız.
Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programı deneme erişim için lütfen tıklayınız.

Ekler

LEGAL Online-Veri-Tabanı-Brosur.pdf