Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Legal Online Veri Tabanı Deneme Erişimine Açıldı (20 Şubat - 10 Mayıs)

Legal Online Veri Tabanı Deneme Erişimi

Değerli Araştırmacılarımız, Covid -19 Koronavirüs sebebiyle eğitime ara veren üniversitelerimize destek olabilmek için Legal Online veri tabanı deneme erişimi kopyalama ve çıktı alabilme imkanı ile sınırsız olarak 10 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Legal Online veri tabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır. Online kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (450 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (650 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.

Online Kütüphane deneme erişimi için lütfen tıklayınız.

Legalbank’tan içtihata (1.900.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (43.000+) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (23.000 +) , dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.

Legalbank deneme erişimi için lütfen tıklayınız.

Ekler

Legal Online içerik ve özellikleri.pdf