Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Legal Online Veri Tabanı Deneme Erişimine Açıldı (19 Kasım - 31 Aralık)

Legal Online Veri Tabanı Deneme Erişimi

Legal Online veri tabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.

Online kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (470 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (680 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.

Legal Online Kütüphane deneme erişimi için lütfen tıklayınız.

Legalbank arayüzünden içtihata (2.000.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (43.000+) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (34.700 +) , dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.

Legalbank deneme erişimi için lütfen tıklayınız.