Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

JAMA Network Veri Tabanı Deneme Erişimine Açılmıştır. (01 Kasım - 30 Kasım)

JAMA Network Veri Tabanı Deneme Erişimi

American Medical Association (AMA) yayınevinin dergilerini içeren veritabanı, tütün kullanımından çocuk sağlığına, AIDS’den yaşlı bakımına, halk sağlığı için önemli birçok konuda çalışmayı kapsamaktadır. AMA derneği, The Journal of the American Medical Association ile birlikte 10 adet uzmanlık alanı dergisi yayınlamakta ve bu dergilerin tümü günümüzün, en seçkin hakemli tıp yayınları arasında sayılmaktadır.

American Medical Association (AMA) 1847 yılında ABD’de kurulmuş, en büyük mesleki tıp derneklerinden biridir. Amacı tıp bilimini, tıp sanatını ve halk sağlığı konularındaki gelişmeleri desteklemektir.

Deneme erişimi için lütfen tıklayınız.

Ekler

JAMA Detaylı Bilgi.pdf