Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

HeinOnline Veri Tabanı Deneme Erişimine Açıldı (27 Mayıs-30 Haziran)

HeinOnline Veri Tabanı Deneme Erişimi.

HeinOnline veritabanı, genellikle Amerikan hukuk sistemine ilişkin dergilerde yer alan makalelere tam metin erişim sağlar. Ayrıca, Amerika dışında Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’da basılan dergiler de yer alır. İçerdiği tüm dergilere 1. sayıdan itibaren erişim sağlanır.

Bu veri tabanında yer alan temel koleksiyonlar: Hukuk Dergileri Koleksiyonu, Federal Mahkeme Kayıtları, Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler, Yüksek Mahkeme Kararları.

HeinOnline veri tabanı deneme erişimi için lütfen tıklayınız.