Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

DeGruyter Enzymes Online, Energy Online ve Nano Online Veri Tabanları 30 Haziran'a Kadar Erişime Açıldı.

DeGruyter Enzymes Online, Energy Online ve Nano Online Erişimi

Enzymes Online, enzimoloji ve onunla bağlantılı, Biyoloji, Biyoteknoloji, Kimya, Tıp, Matematik,  Fizik ve Mühendislik alanlarında kapsamlı bilgi içeren bir  veritabanıdır. Enzymes Online, toplamda  1,300’den fazla makale içermekte olup özellikle  Biyoteknoloji, Biyokimya gibi alanlardaki  akademisyen, araştırma görevlisi ve endüstrideki  çalışanlar için önemli bir kaynak hazinesi  sunmaktadır.

Kapsadığı konulardan bazıları:  Enzim Karakterizasyonu, Enzim Sınıflandırması (EC Sınıfı),  Organizma, Tıp, Biyoloji, Uygulamalar, Laboratuvar ve Taşıma Yöntemleri

Enzymes Online veri tabanı erişimi için lütfen tıklayınız.

 

Energy Online, enerji konusunu farklı yönleriyle (bilimsel, teknolojik, mimari, ekonomik ve politik acılardan) ele alarak kullanıcılara enerji alanında kapsamlı bilgi içeriği sunan bir veritabanıdır. Amerikan Enerji Kurumunun katkılarıyla hazırlanır ve üniversitelerden düşünce kuruluşlarına, Ar-Ge merkezlerinden devlet kurumlarına kadar pek çok farklı alandan öğretim ve araştırma görevlilerinin faydalanabileceği ve enerji alanındaki gelişmeler hakkında bilgi edinebilecekleri bir kaynaktır.

Kapsadığı konulardan bazıları:  Enerji Dönüşümü ve Depolanması, Enerji Etkinliği, Enerji Üretimi ve İletimi, Çevre ve Sağlık Üzerindeki Etkileri, Yenilenebilir Enerji, Teknoloji

Energy Online veri tabanı erişimi lütfen tıklayınız.

 

Nano Online, Bu veritabanı Nano teknolojiyle bağlantılı tüm alanlardaki - Fizik, Kimya, Mühendislik, Malzeme Bilimleri, Tıp  - araştırma sonuçlarına hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayan bir kaynaktır. Veritabanı oluşturulurken Amerika’daki MIT ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ile Almanya’daki Max Planck Enstitüsü gibi önemli kurumlardan uzman editör ve yazarlarla çalışılmıştır. Bunlara ek olarak Çin, Kore, İngiltere, iran, Brezilya ve Hindistan gibi pek çok ülkeden araştırma görevlisi de veritabanına katkıda bulunmuştur. Ayrıca European Foundation for Clinical Nanomedicine, Mineralogical Society of America ve  German Society for Biomaterials gibi kurumlar da bu kaynağın oluşmasında katkı sağlamış diğer kuruluşlardır.

Kapsadığı konulardan bazıları: Malzeme, Teknoloji, Mülkiyet, Yapı, Uygulama, Toplum Üzerindeki Etki

Nano Online veri tabanı erişimi için lütfen tıklayınız.

 

**DeGruyter Enzymes Online, Energy Online ve Nano Online veri tabanlarına kampüs dışı erişim ayarlarınızı yaparak her yerden erişim sağlayabilirsiniz.