Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

iThenticate

iThenticate

iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerinin; akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri ve tezler hariç) intihalleri tespit etmek amacıyla hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. Turnitin’den farklı olarak, iThenticate ile kontrol edilen yayınlar, sistemin veri havuzuna eklenmemektedir.

  • Programı kullanmak isteyen akademik personelin (sadece tam zamanlı) kurumsal e-posta adresleri ile (...comu.edu.tr)  erdemciftcibasicomu.edu.tr  veya gulatacomu.edu.tr adresine ad/soyad, akademik/idari pozisyon ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri gereklidir.
  • Program, öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır.
  • iThenticate'e Giriş

İlgili Dokümanlar aşağıdadır.

Ekler

iThenticate Hızlı Başlangıç Kılavuzu.pdf
iThenticate Tanitim.pdf