Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Proxy ayarları (Safari)

Safari Proxy Ayarları

1)Mac Pc ayarları(System Preferences)'na giriniz ve "Network" simgesine tıklayınız.

 

2) Kablolu bağlantı ayarları için "Ethernet", Kablosuz bağlantı ayarları için "Wi-Fi" butonunu ve ardından "Advanced" butonunu tıklayınız.

 

3) "Proxies"sekmesini tıklayarak "Automatic Proxy Configuration" butonuna tik işareti koyunuz."URL" alanına "http://lib.comu.edu.tr/proxy.pac" yazarak "ok" butonu ile ayarları kaydedip çıkınız.