Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Unbound Medicine Veritabanı Deneme Erişimine Açılmıştır (05 EKim - 15 Kasım)

2018 Deneme Veritabanları

Unbound Medicine, doğrudan tanı ve tedaviye yönelik bir sistematikle konusunda uzman doktorlar tarafından hazırlanmış, hastalıklar ve tedavileri ile ilgili güncel bilgileri kullanıma sunan, kanıta dayalı bir tıp veri tabanıdır. Unbound Medicine, bir tıp kaynakları dijital platformu olup, veri tabanını sürekli güncelleyerek sağlık bilgisi problemlerini çözmeyi destekler.

Deneme Erişimine Açılan Modüller

5 min Clinical Consult, tüm uzmanlıklar için semptomlar hakkında doğru değerlendirmeler yapılmasını sağlayan bu modül teşhis ve tedavide kolaylaştırıcı algoritmik dataya sahiptir.

Diseases and Disorders, hastalık ve epidemiyoloji, klinik durum, semptomlar, teşhis, tedavi, morbidite ve mortalite gibi tüm veriler hakkında kısa, net faydalı bilgiler içeren bu modül hastayı idame etmekte büyük fayda sağlayacak verileri içerir.

Evidence Based Medical Guidelines, farklı hastalıkların en son tedavi rehberlerine ulaşım imkanı sağlamakta olan bu modül ayrıca araştırılan konu hakkında detaylı hastalık bilgisi özeti ve semptomlara uygun güncel verileri içerir.

Johns Hopkins ABX Guide, hastalık, klinik, teşhis, tedavi bilgisi ve farmakolojik bilgileri içeren bu veritabanı risk faktörlerinden, epidemiyolojiye hatta ayırıcı tanıya inecek kadar detaylı bilgiye algoritmik olarak erişim sağlar.

5 min Sport Medicine Consult, spor hekimleri, ortopedistler, fizik tedaviciler başta olmak üzere profesyonel spor sağlığı ile ilgilenen tüm branş hekimlerinin kullanabileceği bu modül, takımların profesyonel hekimleri, fizyoterapistleri, ve spor hekimliği asistanları için güncel bilgilere erişim sağlar.

Health Assesment in Nursing, hamile ve bebek takibi için günlük hayatta kullanılan tüm klinik içi uygulama, takip ve prosedürlerle ilgili uygulama metodları ve uyarılar, öneriler hakkında bilgi içeren bu modül ayrıca erişkin hasta içinde bir hemşirenin günlük hayatında bilmesi, gözlemlemesi, uygulaması gereken tüm süreçler hakkında detaylı bilgi içermektedir.

Deneme erişimi için tıklayınız.