Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

STRATEJİK PLAN ANKETİ

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Değerli kullanıcılarımız, üniversitemiz stratejik planı doğrultusunda akademik personel, idari personel ve öğrencilerimizin memnuniyetlerini tespit etmek üzere anketler hazırlanmıştır. 

Sizden beklenen anket maddelerine içtenlikle ve güvenilir yanıtlar vermenizdir.

Vereceğiniz yanıtlar sadece üniversitemizin gelişmesi ve kalitesinin daha da arttırılması amacıyla kullanılacaktır. 

Akademik Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

İdari Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Öğrenci Memnuniyet Anketi için tıklayınız.