Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

MEVBANK Mevzuat ve İçtihat Veritabanı Deneme Erişimine Açıldı (14 Kasım - 25 Aralık)

2017 Yılı Deneme Veritabanları

Lebib Yalkın tarafından 65 yıllık tecrübe ve en son teknolojinin imkanlarıyla geliştirilen MEVBANK Veritabanı, mevzuat araştırmalar için en güncel İçtihat ve Mevzuat ile yorumlu uzman makalelerini içerir.

MEVBANK, Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler,  tüzükler, yönetmelikler, tebliğler 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecek içtihat, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunulmaktadır.

Erişim için tıklayınız.