Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

MEVBANK Mevzuat ve İçtihat Veritabanı Deneme Erişimine Açıldı (26 Eylül - 25 Aralık)

2018 Deneme Veritabanları

Lebib Yalkın tarafından geliştirilen MEVBANK Veritabanı, mevzuat araştırmaları için en güncel içtihat ve mevzuat ile yorumlu uzman makalelerini içerir. MEVBANK Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler ve tebliğleri 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecek içtihatlar, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunulmaktadır.  Üniversiteler için özel hazırlanan Yükseköğretim Mevzuatı’na da veritabanından erişmek mümkündür.

Erişim için tıklayınız.