Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Legal Online Veritabanı Deneme Erişimine Açılmıştır. (01 Nisan-01 Mayıs)

Legal Online Veritabanı Deneme Erişimi

Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veri Tabanı” ile 21.000’den fazla makaleye, 650’den fazla dergiye, 400’den fazla kitaba, “Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere,71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe, tek tıkla ve pratik bir şekilde erişim imkanı mevcuttur.
Kitap ve Dergilere erişim için tıklayınız.
Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programına erişim için tıklayınız.

Ekler

LEGAL Online-Veri-Tabanı-Görsel-Dosyası.pdf