Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Hukuk Türk Veri Tabanı Deneme Erişimine Açıldı (11 Ekim - 31 Aralık)

Hukuk Türk Veri Tabanı Deneme Erişimi

Hukuk Türk veri tabanı içerisinde her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı, (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler) kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, tasnifli içtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları) yer almaktadır.

Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. 

Ayrıca Türk Hukuk Bibliyografyası, dilekçe ve sözleşme örnekleri, hukuk sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) gibi faydalı servislere de erişim sağlanabilmektedir.

Deneme erişimi için lütfen tıklayınız.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.