Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

eLS (Encyclopedia of Life Sciences) Veritabanı Deneme Erişimine Açılmıştır. (12 Kasım-12 Aralık)

2018 Deneme Veritabanları

Wiley referans kaynaklarından olan eLS (Encyclopedia of Life Sciences) veritabanı yaşambilimleri alanında 5000'den fazla makaleye erişim sağlamaktadır.

Aylık olarak yeni makalelerin eklendiği eLS veritabanı her yıl yaklaşık 400 yeni makale ile güncellenmektedir.

Erişim için tıklayınız.

Tanıtım ve kullanım videosuna erişim için tıklayınız.

İçerdiği Konu Başlıkları

Biyokimya
Biyoetik ve Felsefe
Hücre Biyolojisi
Gelişimsel Biyoloji
Ekoloji
Evrim ve Yaşam Çeşitliliği
Genetik ve Hastalık
İmmünoloji
Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji
Nörobilim
Bitki Bilimi
Bilim ve Toplum
Yapısal Biyoloji
Viroloji

 

Ekler

els.pdf