Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Dar Almandumah Veri Tabanı Deneme Erişimine Açıldı. (07 Ekim - 21 Ekim)

Dar Almandumah Veri Tabanı Deneme Erişimi

Dar Almandumah veri tabanı, Arapça içerikli bilimsel çalışmaları tam metin olarak bir araya toplayan bir dizi veri tabanından oluşmaktadır. Tüm koleksiyonlara erişebileceğiniz gibi, farklı alanlara hitap eden aşağıdaki koleksiyonlar arasından da tercih yapabilirsiniz.

EduSearch (Eğitim & Sosyal Araştırmalar), IslamicInfo (Islam Hukuku Araştırmaları), HumanIndex (Beşeri Bilimler), AraBase (Arap Dil Bilimi ve Edebiyatı), EcoLink (Ekonomi & İşletme).

Deneme erişimi için lütfen tıklayınız.

Ekler

Dar Almandumah Detaylı Bilgi.pdf