Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ÇOMÜ Kütüphanesinden Yeni Bir Abonelik : FINNET Analiz Expert (Hisse)

FINNET Analiz Expert (Hisse) Erişime Açılmıştır.

FINNET Analiz Expert, hisse senetlerinin analizi için Excel üzerinde çalışan hızlı ve etkili analiz platformudur. Esnek altyapısıyla hisse senedi verilerini, özelleştirilmiş formüllerle buluşturur. Şirket verileriyle, piyasa hareketlerini, geçmişe ve geleceğe yönelik olarak modellemeye olanak sağlar. Mali tablolardaki neredeyse tüm oranlar (borç, likidite, karlılık), Tobin's Q, vs. kullanabilmektedir. İçerdiği veri setleri ile araştırma verilerinin analizi için akademisyenlerin araştırma süreçlerine katkı sağlamaktadır.

Abonelik kapsamında tek kullanıcı lisansının kullanımı kütüphanemiz bilgisayar laboratuvarında yer alan bilgisayar ile sağlanmaktadır. Programı kullanmak isteyen araştırmacılarımızın kütüphane bilgisayar laboratuvarına gelmeleri gerekmektedir.

FINNET Analiz Expert kullanımı eğitim videoları için tıklayınız.