Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Communication Source Veri Tabanı Deneme Erişimine Açıldı (01 Ekim - 01 Aralık)

Communication Source Veri Tabanı Deneme Erişimi

Communication Source, yüksek kaliteli EBSCO veri tabanları, Communication & Mass Media Complete ve Communication Abstracts’ın birleşiminden geliştirilmiş olup, iletişim, radyo, televizyon, sinema, basın, yayın ve ilgili diğer tüm alanlardaki en itibarlı ve güvenilir kaynaklara erişim sağlamaktadır. Hemen hemen hepsi hakemli olmak üzere yüzlerce dergi içeren ve kapsamı 1900’lere kadar uzanan Communication Source, bu disiplinler için hazırlanmış oldukça kapsamlı tam metin veri tabanıdır.

Deneme erişimi için lütfen tıklayınız.

Ekler

Communication Source Detaylı Bilgi.docx