Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ASABE Technical Library Veritabaı Deneme Erişimine Açılmıştır. (07 Mart - 05 Haziran)

ASABE Technical Library Veritabanı Deneme Erişimi

ASABE Technical Library veritabanı, biyoloji, çevre, gıda, tarım, temiz enerji ve su konularında dergileri, monografları ve konferans tutanaklarını kapsamaktadır. Transactions of the ASABEApplied Engineering in Agriculture ve Journal of Agricultural Safety and Health dergilerine arşiv sayıları ile birlikte erişim imkanı sağlamaktadır. Ayrıca toplantı ve konferans bildirileri, ders ve referans kitapları ile ASABE standarları da erişime sunulmaktadır.

ASABE Technical Library veritabanına erişim için için tıklayınız.

Deneme erişimine daihl edilen tüm içerik hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.