Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Agriculture Science Database, Advanced Techenologies&Aerospace Database, Biological Science Database, Earth, Atmospheric&Aquatic Science Database, Engineering Database, Environmental Science Database, Materials Science Database Erişime Açılmıştır.

Proquest Agriculture Science, Advanced Techenologies&Aerospace, Biological Science, Earth, Atmospheric&Aquatic Science, Engineering Sciences, Environmental Science, Materials Science veritabanları erişime açılmıştır.

Değerli Araştırmacılırımız,

Proquest Central veritabanlarının kapsamı genişlemiş olup, yeni eklenen veritabanları abonelik kapsamında üniversitemiz kullanıcılarının erişimine açılmıştır.

Agriculture Science Database

Tarım ve ilgili alanlarda Kuzey Amerika'da yayınlanan önde gelen tarım dergilerini içermektedir. ProQuest Tarım Dergileri, Agricultural Research, Forest Products Journal, Journal of Animal Science, Journal of Soil and Water Conservation ve Plant Physiology dergisi gibi dergilere tam metin erişim sunar.

Erişim için tıklayınız.

Advanced Techenologies & Aerospace Database

İleri teknoloji literatürünün geniş kapsamını sunan bu veritabanı 26 milyondan fazla A&I kaydı ve 1962 yılına dayanan 2.250'den fazla tam metin başlık içermektedir.

Erişim için tıklayınız.

Biological Science Database

Hayvan davranışı, sudaki yaşam ve balıkçılık, biyokimya, ekoloji, bitki bilimi, toksikoloji, viroloji, mikrobiyoloji, immünoloji genetiği, sağlık ve güvenlik bilimi, entomoloji ve endokrinoloji nörolojisi dahil olmak üzere biyolojik bilim alanlarının kapsamlı bir içeriğini sunar.

Erişim için tıklayınız.

Earth, Atmospheric &A quatic Science Database

Meteorolojik ve Jeoastrofizik özetleri genişleterek, yapılandırılmış kelimeler ve indeksler yoluyla kapsamlı keşiflere imkan tanır. Aquatic Sciences and Fisheries özetlerinden elde edilen bibliyografik kayıtların tamamını içermektedir.

Erişim için tıklayınız.

Engineering Database

Mühendislik araştırmalarını desteklemek için, bu veritabanı; sivil, mekanik, çevresel, deprem, mekanik ve lojistik dahil olmak üzere yeni teknolojilerin ve mühendislik araştırmalarının en geniş ve en kapsamlı kapsamı için milyonlarca özet bilgiye kolayca erişim sağlar.

Erişim için tıklayınız.

Environmental Science Database

Mühendislik, biyoteknoloji, bakteriyoloji, çevre bilimi, ekoloji ve biyoloji gibi disiplinlerdeki çeşitli uzmanlık alanlarından seçilmiştir. Veritabanı araştırmacılara bilimsel dergiler, ticaret dergileri, yeni kaynaklar, konferans içerikleri, raporlar, monografiler, kitaplar ve devlet yayınları gibi kaynak türlerinden tam metin yayınlara erişim sağlar.

Erişim için tıklayınız.

Materials Science Database

1962'den günümüze kadar içerik barındıran veritabanı, metaller, polimerler, seramikler, kompozitler ve biyomateryaller ve korozyon, kalıplama ve döküm, arıtma, geri dönüşüm, test, son işlem, kaynak, ve şekillendirme gibi konuları kapsamaktadır.

Erişim için tıklayınız.